Keld Hvalsø

Skærpet indsats mod mafia i Aarhus Byråd

Efter forslag fra Enhedslisten lægges der op til, at Aarhus Byråd skærper indsatsen mod, at mafia-relaterede virksomheder udfører arbejde og tjenester for Aarhus Kommune. Indkøbs- og udbudspolitikken skal ændres.

Pressemeddelelse, 28.10.2018, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten

Forslaget fra Enhedslisten udspringer af, at der tilsyneladende har været mafia-virksomheder tilknyttet anlæggelsen af letbanen i Aarhus. På den baggrund opfordrede Enhedslisten byrådet til at stå samlet i modstanden mod organiseret kriminalitet, og ikke mindst at handle derpå.

Dette fører nu til, at borgmesterens afdeling vil udarbejde et udkast til ny indkøbs- og udbudspolitik, som bliver gældende for alle kommunens indkøb. Det vil betyde, at Aarhus Kommune vil være forpligtet til at udelukke virksomheder eller ledende personer i virksomhedens direktion/bestyrelse eller tilsynsorgan fra at byde på opgaver, som er omfattet af en eller flere obligatorisk udelukkelsesgrunde. Det er grunde som deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, børnearbejde og menneskesmugling m.fl.

Ved udelukkelse skal der foreligge en endelig dom, også gerne en udenlandsk, eller et vedtaget bødeforlæg. Der er omvendt bevisbyrde, som betyder, at det er tilbudsgiveren (leverandøren) som skal dokumentere, at virksomheden ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde. Dette kan, i relation til mafia-relateret virksomhed, ske ved at fremlægge et anti-mafia bevis udstedt af den relevante (italienske/udenlandske) myndighed.

Sagen har været rejst overfor letbanen, og der er enighed om, at Aarhus Letbane skal invitere de faglige organisationer og interessenterne til en dialog, hvor man kan drøfte, om der i forbindelse med kommende udbud i forbindelse etape 2 skal tages yderligere skridt.

”Det er meget glædeligt, at vores forslag til at bekæmpe mafia og anden organiseret kriminalitet nu fører til handling i Aarhus Byråd. Samtidig er vi glade for, at man fremover vil inddrage bl.a. fagbevægelsen i arbejdet med udbud vedrørende de nye etaper af letbanen,” siger Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Sagen er på dagsordenen i Aarhus Byråd på mødet d. 31.10.