Protest imod kommunale nedskæringer i Aarhus, september 2018

Røgslør over at 400 kommunale stillinger skæres væk

Budgetforliget i Aarhus Byråd, som Enhedslisten ikke er med i, er af forligspartierne forsøgt solgt til aarhusianerne som en afværgelse af de værste konsekvenser af de foreslåede nedskæringer. Men ser man nøjere på forliget, så indeholder det, at op mod 400 kommunale stillinger skæres væk i de kommende år, hvilket især rammer børn og unge, ældre samt flere svage grupper.

Pressemeddelelse, 10.10.2018, Keld Hvalsø, budgetordfører for Enhedslisten i Aarhus Byråd.

Under budgetforhandlingerne godtgjorde Enhedslisten, at kommunen slet ikke behøver spare og skære ned, med udsigt til resultatet af de kommende års forhandlinger mellem KL og regeringen. Men byrådets øvrige partier valgte at indgå et forlig om nedskæringer for 180 mio. kr. næste år.

”Det er et politisk valg at skære ned, hvilket de øvrige partier i byrådet desværre har gjort. Samtidig har de forsøgt at sælge forliget som en afværgelse af noget, der ville være endnu værre. Dermed er der lagt røgslør ud over, at der faktisk skæres op mod 400 kommunale stillinger væk i løbet af de kommende år. Det er vi alvorligt bekymrede over,” siger Keld Hvalsø.

Budgettet for Aarhus Kommune vedtages i morgen i Aarhus Byråd. I dette indgår en forventning om, at man fremover hvert år får 1500 modtagere af offentlige ydelser i arbejde. Men samtidig skærer man altså op mod 400 kommunale stillinger væk.

Det er især på de store velfærdsområder, der skæres i antallet af kommunale medarbejdere, en hel del i administration og ledelse, hvilket nedskærings-partierne mener ikke vil ramme velfærden. Men som man kan se på børn- og unge området, hvor op mod 100 stillinger fjernes i de kommende år, så drages dette stærkt i tvivl af forældre, ledere og personale.

Især indenfor Sundhed og Omsorg skæres der dybt, med 94 færre stillinger næste år stigende til 186 færre stillinger i 2022. Det er virkelig bekymrende. Og indenfor Social og Beskæftigelse vil der i 2022 være røget 80 stillinger.

”Vi er alvorligt bekymrede over, at der skæres så mange stillinger væk på de områder, hvor personale skal tage sig af børn og unge, ældre og svage grupper. Det burde de øvrige politikere i byrådet også være og derfor aflyse disse skadelige og unødvendige nedskæringer” siger Keld Hvalsø.

Tabel over kommunale stillinger, der skæres væk som resultat af besparelser, der indgår i budgetforliget. Tallene er taget fra dokumentet “Samlet beskrivelse af spareforslag, der gennemføres”, der ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside.

Se tabel – følg link.

Tabel over kommunale stillinger, der skæres væk som resultat af besparelser, der indgår i budgetforliget. Tallene er taget fra dokumentet “Samlet beskrivelse af spareforslag, der gennemføres”, der ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside.