Kulturhus Gasværket i Brabrand skal støttes

Det Gamle Gasværk i Brabrand, der er et velbesøgt kultur- og forsamlingshus, bør støttes af Aarhus Kommune med gratis husleje, på samme måde som det tilsvarende kulturhus Elværket i Åbyhøj får støtte. Enhedslisten stiller forslag i Aarhus Byråd om støtte til Gasværket.

Pressemeddelelse, 13.6.2018, Keld Hvalsø, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Det Gamle Gasværk i Brabrand blev i 2002 taget i brug som lokalt kultur- og forsamlingshus. Det drives af foreningen Forsamlingshusets Venner, der betaler en årlig husleje på 136.000 kr. til ejeren, Aarhus Kommune. Foreningen betaler også for varme, vand, el og en del andet.

Gasværket besøges af op mod 10.000 mennesker om året, til offentlige-, forenings- og private arrangementer. Det giver nogle indtægter, men nu skal der rejses 343.000 kr. til en renovering af huset, og det er der ikke råd til.

Blot 5 km inde ad Silkeborgvej, i Åbyhøj, ligger kultur- og forsamlingshuset Elværket, der blev etableret i 2016, ejet af Aarhus Kommune. Elværket betaler ikke husleje til Aarhus Kommune og betaler heller ikke for almindelig vedligeholdelse og andre udgifter.

”Der er stor forskel på, hvordan Aarhus Kommune behandler de foreninger, der på frivillig basis driver kultur- og aktivitetshuse forskellige steder i kommunen. Det ses meget tydeligt i forskellen på støtten til Gasværket og til Elværket,” siger Keld Hvalsø, forslagsstiller fra Enhedslisten.

Forslaget fra Enhedslisten går ud på, at Gasværket slipper for at betale husleje til Aarhus Kommune, eller at kommunen forærer huset til foreningen, der driver det.

”Gasværket drives med en meget stor diversitet af kulturelle aktiviteter. Men det kan blive endnu bedre. Gratis husleje kan give et højere aktivitetsniveau og desuden en aktiv indsats for beskæftigelsen. Vi forestiller os, at der kan blive ansat personer på skånejob, eller mini fleksjob, eller der kan ansættes personer, der er i fare for at falde for 225 timers reglen,” siger Keld Hvalsø.