Letbanen

Letbanestop ved Den Permanente – hvem bestemmer?

Letbanen skal have et stoppested ved badeanstalten Den Permanente. Det har Enhedslisten og Alternativet foreslået Aarhus Byråd, hvor alle politiske partier umiddelbart er positive. Men hvem bestemmer? Det er der tilsyneladende ikke enighed om.

Enhedslistens byrådsmedlem Keld Hvalsø har i en forespørgsel spurgt om, hvem der bestemmer hvad mht. Letbanen. Svaret beskriver en struktur med en indviklet beslutningsproces, hvor flere myndigheder og instanser beslutter forskellige ting mht. ejerskab, driftsansvar, sikkerhed, trafikplaner og stoppesteder. Keld Hvalsø er formand for byrådets tekniske udvalg og medlem af Aarhus Letbanes bestyrelse.

Før Teknik og Miljø fik svaret Keld Hvalsø på hans spørgsmål, stillede JP-Aarhus de samme spørgsmål til Aarhus Letbane og fik derfra svar på spørgsmålene.

På spørgsmålet fra JP-Aarhus om, hvem der bestemmer stoppesteders placering og indretning, og hvem der skal betale, svarer Letbanen: “Standsningssteders placering og indretning besluttes af de lokale kommuner. Hvad angår placering, kan der indhentes faglige vurderinger fra Midttrafik og Aarhus Letbane I/S. De lokale kommuner betaler for eventuelle nye standsningssteder eller forbedringer af eksisterende standsningssteder.”

Altså: Aarhus Kommune, dvs. byrådet, kan beslutte at oprette et stoppested ved Den Permanente.

På det samme spørgsmål fra Keld Hvalsø svarer Teknik og Miljø, Aarhus Kommune: “Endelig beslutning om at etablere et nyt standsningssted træffes af interessenterne, der ejer Aarhus Letbane – altså Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Standsningssteders placering bygger på vurderinger af hvor mange, der vil få glæde af det nye standsningssted, og hvad det betyder for rejsehastigheden, for køreplanen og for udnyttelsen af materiellet. Det vil bedst kunne ske med baggrund i faglige vurderinger fra blandt andet Midttrafik og Aarhus Letbane.”

Altså: Aarhus Kommune og Region Midtjylland, der hver ejer 50 pct. af Aarhus Letbane, træffer beslutning om stoppesteder.

Hvem der skal betale for et stoppested, gives der også forskellige svar på. Teknik og Miljø svarer: “Finansieringen af et nyt standsningssted vil typisk skulle findes hos de offentlige eller evt. private parter, der ønsker standsningsstedet. Indretningen bestemmes i høj grad af de fælles principper for standsningsstedernes indretning, der arbejdes ud fra, men der vil typisk også være særlige lokale behov og ønsker, der kan tilgodeses.”

Forslaget om et stoppested ved Den Permanente, fra EL og AL, blev behandlet i Aarhus Byråd d. 6. juni. Alle politiske partier udtalte sig positivt om forslaget, men nogle havde visse forbehold, i forhold til køreplanen til Grenaa og det tekniske i anlægget af et stoppested. Forslaget blev sendt til behandling i Teknisk Udvalg.

Artikel i JP-Aarhus

Svar fra Teknik og Miljø

Debat i Aarhus Byråd om forslaget