Oppositionen kræver beskyttelse af drikkevandet

MILJØ: En samlet opposition bestående af Enhedslisten, Radikale, Socialdemokraterne, SF og partiet FOKUS har fremsat et forslag om at indføre beskyttelseszoner omkring de danske vandboringer. Det sker efter, at nye undersøgelser igen har konstateret, at der er sprøjtegifte i mange af landets vandboringer. Regeringen har besluttet at indføre en beskyttelseszone på 25 meter omkring boringerne, men det er ifølge eksperter på området helt utilstrækkeligt. Oppositionen vil have beskyttelseszoner på op til 300 meter – bestemt af de lokale vandgeologiske forhold.

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen udtaler:

– Det danske drikkevand er alvorligt truet. I hver fjerde vandboring er der konstateret sprøjtegifte og problemerne med at finde nyt rent drikkevand vokser. Det er virkelig glædeligt at vi i dag kan melde ud, at når en ny regering kommer til, vil drikkevandet blive sikret den nødvendige beskyttelse.

– Vi har i årevis været vidne til regeringens skalten og valten med noget så vigtigt som vores drikkevandsressource. Problemerne med sprøjtegiftene stiger år for år, men af hensyn til landbrugets kortsigtede interesser, har man ikke ville gribe ind.

– Der er intet fagligt belæg for at beskyttelseszoner på 25 meter er nok til at sikre, at sprøjtegifte ikke trænger ned i grundvandet. Vi er nødt til at tage dette problem langt mere alvorligt, hvis vi vil have rent drikkevand i fremtiden.

– Vi skylder de kommende generationer, at gøre noget ved problemet. Ellers ender det med at vand er noget vi må købe på flaske.

Yderligere kommentarer:
Per Clausen

Tlf. 33 37 50 08