Enhedslisten lancerer ny plan for Gellerup

ANTI-RACISME: Enhedslisten Århus præsenterede tirsdag en indsatsplan for Gellerup og Toveshøj. Planen rummer en lang række forslag til forbedringer i områderne, og lægger op til en dialog med Byrådet, staten, institutioner og foreninger om, hvordan vi bedst muligt styrker de positive udviklinger.

– Målet er, at skabe den helhed i indsatsen for områderne, som mangler i Helhedsplanen. Der er brug for en opjustering i forhold til den sociale indsats. Bulldozere, kontrol og tvang er ikke vejen frem. Sociale problemer skal bekæmpes med sociale tilbud og foranstaltninger, fortæller Jette Jensen.

Indsatsplanen tager afsæt i en række af de konkrete problemer beboerne i områderne står over for. Det gælder om at inddrage beboerne i processen, og skabe tryghed i udviklingen.

Enhedslisten oplæg ser på mange forskellige emner i lokalområderne. Der skal rettes op på nogle alvorlige mangler i den sociale indsats over for de svageste grupper. Der skal skabes flere job- og uddannelsesmuligheder i områderne. Og så er der brug for flere og bedre tilbud til børn og unge, samt en generel støtte til foreningslivet.

– Jeg håber, at vi nu kan få de øvrige partier i tale. Vi har lavet forarbejdet, og så handler det bare om, at få gjort så mange forbedringer som muligt til en realitet, siger Jette.

Skoler, fritidspas og fritidsjobs

De første tre forslag er allerede sent til byrådet:

– Enhedslisten vil have byrådet til at sikre stabile udsigter for skoler i Gellerup og Toveshøj. Gellerup skal have sin skole tilbage, og der er behov for stabilitet omkring Tovshøjskolen. Gode resultater opnås kun i dialog med elever, forældre og lærere. Yderligere vil vi sikre, at der bliver lavet særlige tilbud til de børn, som i dag udbusses til andre skoler.

– Det såkaldte fritidspas skal hæves til 2000 kr. Med den nuværende ordning kan fritidspasset ikke betale for et årskontingent til en fritidsaktivitet. Enhedslisten mener, at det er håbløst, at beløbet ikke er højt nok til at være en tilstrækkelig hjælp til de fattigste familier.

– Kommunen skal lave en målrettet indsats for at skabe fritidsjobs i Gellerup og Toveshøj. Der er en efterspørgsel efter fritidsjobs i Gellerup, og det vil kunne give de unge mulighed for flere sunde fritidsinteresser. Erfaringer fra andre steder har vist rigtigt gode resultater, som kommunen med fordel kan trække på.

Planen er opdelt i: Børn og Unge, Fysiske rammer, Foreningsliv, Uddannelse og arbejde, Social indsats, samt Nærpoliti og samarbejde.

Læse hele planen i den vedhæftede pdf:

Bilag Størrelse
Indsatsplan for Gellerup og Toveshøj.pdf 101.09 kB