1. maj: Ulighed er ikke godt for et samfund

For nogle dage siden blev jeg på cykel overhalet af en ældre herre, en tidligere højresnoet kollega, der gjorde mig opmærksom på at han havde en motor på sin cykel. Det styrkede naturligvis min selvtillid. “Er du en af de der lighedsmagere fra Enhedslisten?” spurgte han, spydigt. Mens sveden dryppede fra mit ansigt, måtte jeg indrømme at jeg ikke synes ulighed er godt for et samfund og at jeg på det kraftigste vil arbejde for at få større lighed i Århus, i Danmark og i verden.

Tale af Keld Hvalsø Nedergaard, 1. maj 2017, Tangkrogen i Århus

“Men synes du da ikke at det skal kunne betale sig at arbejde?” spurgte han.

Selv om jeg led af stakåndethed, så kunne jeg ikke lade være med at forklare, at jeg bestemt mener at dem der arbejder, skal have noget ud af det, og mange skal have meget mere end i dag. Dem der ikke arbejder, men stadig kan, dem skal vi have i arbejde. Men der skal også være plads til at de gamle, de syge, og mennesker med handicap skal også have ordentlige vilkår.
“Nå, men så er vi nok ikke så uenige alligevel”, sagde han og satte tempoet op, og mig af.
Pointen er at når vi skræller retorikken væk, så er langt de fleste også de borgerlige vælgere, tilhænger af et velfærdssamfund.
De mangler bare at finde ud af at deres regering ikke er det.

Den nye regering
Den nye regering, Altså den der har fået Samuelsen med. Ham med man har et standpunkt til man får en dyt. Den er på mange måder både mere sort og mere asocial. End den regering der var sidst vi samlet her.
Det er en regering, der ønsker at fortsætte nedskæringerne på vores fælles velfærd, sælge endnu mere ud af det fælles til private, og som ser stort på den stigende ulighed – ja den synes ligefrem, at det ikke er værd at beskæftige sig med. De er uligehedsmagere
Det kan kun gå for langsomt med at få dem vippet ud af ministerbilerne igen.

Da vi fik ny regering, fik vi også ny finansminister. Vis tale til kommunalpolitikerne er klar: Et hvert mindre forbrug i kommunerne skal omsættes til skattelettelser.
Det er et frontalt angreb på vores velfærd, hvis kommunernes økonomi skal underlægges tvangsskattelettelser.

Handicappede
I en kommune som vores har det været mennesker med handicap der har betalt den største pris for finanskrisen. Det er klart at mange forringelser er orkestreret fra Christiansborg, men glem ikke at budgetterne er vedtaget på byens rådhus. Det er ikke en naturlov at der hvert år skal være forringelser for mennesker med handicap. Dette års budget har fået ros af handicaporganisationerne, fordi det lykkedes at undgå mange nye nedskæringer. Det var også et budget uden deltagelse af højrefløjens partier. Men næste budget skal der tilføres midler så der kan ansættes mere personale på institutionerne. Så vi reelt kan give et løft til de handicappede.
Kort sagt vi skal prioritere velfærdsopgaver fremfor skattelettelser.

Arbejdstid
Som byrådspolitiker, er man også arbejdsgiver. Det betyder at de kommunalt ansatte, er med til at vælge deres arbejdsgivere, det samme gælder naturligvis i region og i staten. Enhedslisten har som arbejdsgiver i Aarhus kommune stillet et forslag om at lave forsøg med nedsat arbejdstid. 30 timer på 2 -5 arbejdspladser. Forsøget skal så vise om det er en vej at gå, for at undgå stress, nedslidning og sygemeldinger.
Vi oplever at familierne føler sig klemt, antallet af børn der går til psykolog stiger og der tales fortsat om ældre der forlader arbejdsmarkedet, selvom de under andre vilkår gerne ville fortsætte. Vi tror en arbejdstids nedsættelse er et element der positivt forbedre vilkår for mange.

Vi har gentagne gange dokumenteret at når det drejer sig om de lavestlønnede a-kasse medlemmer, så er det samfundsøkonomisk en bedre forretning at ansætte dem, end at lade dem gå på dagpenge og være omfattet af kontrol, jobsøgningskurser og aktivering, osv.

Så hvis vi hæver vores politiske syn, bare lidt op i droneperspektiv, så virke det helt absurd at lade velfærd smuldre. Mens arbejdsløse ufrivilligt er henvist til passivitet. –Og løntrykkende tvangsaktivering

Lønstop til kommunalt ansatte der tjener over 50.000kr. pr md.
Vi ved godt at regnestykket kun gælder de lavestlønnede.
I Enhedslisten mener vi også at det er på tide at vi prioriterer de lavestlønnede, de hårdt arbejdende og dem uden arbejde.
Vi foreslår at alle de kommunalt ansatte der tjener over 50.000 kr. om måneden, ikke længere får lønstigninger. Selvfølgelig skal ingen gå ned i løn ufrivilligt, og overenskomsten skal overholdes, men der skal sættes en prop i, overfor lukrative fratrædelses ordninger og lønfest for de rigeste. Det signal skal i også turde sende som kommune.
Det er klart at de sparede penge skal bruges til dem der passer og underviser vores børn, dem der gør rent, dem der hjælpe vores syge og ældre medborgere og dem der hele tiden sørger for at vores by er pæn og ren.

Socialdumping
Nogle af de arbejdere, der oplevede krisen hårdest – i de ufaglærte job og med de laveste lønninger – er også dem, der nu oplever, at virksomhedernes overskud bliver delt ud til nogle helt andre, og at virksomhederne fortsat kan få lov til at udnytte underbetalt arbejdskraft fra andre lande til at dumpe lønnen, forringe arbejdsforholdene og undergrave vores fællesskab.
Vi ser det på byggepladser, i hotel og rengøringsbranchen og mange andre steder, hvor mennesker mister deres arbejde og ser sig erstattet af nogen, der kommer fra så dårlige kår, at de er nødt til at sige ja til den ringere løn og dårligere arbejdsforhold.
Og det er med EU’s regler om fri bevægelighed i hånden, de slipper afsted med det. Det betyder nemlig, at vi ikke kan indføre regler og begrænsninger for virksomhederne, så alle der arbejder i Danmark selvfølgelig gør det under ordnede forhold og til en rimelig løn.
Det skal vi have lavet om på. Og derfor er det også på tide, at Folketingets partier indser problemerne og begynder at handle på dem.

Sagt helt direkte: Arbejdsgivere, der trykker løn og arbejdsvilkår, skal ikke tro de kan sove trygt om natten. Vi kommer ikke til at sidde med hænderne i skødet, mens regeringen sammen med sine arbejdsgivervenner og med EU-reglerne i hånden smadrer det danske arbejdsmarked. I Danmark kæmper vi for at alle arbejder på samme vilkår: Ordentlige vilkår.

Hvis vi kan vil vi gerne eksportere ordentlige vilkår, til alle lande omkring os.

Vi er helt med på at ordentlige vilkår ikke kun kommer gennem indsats i folketing og byråd. Der er brug for en fagbevægelse der kan kæmpe sig til forbedringer på arbejdspladserne og imod socialdumping. – Vi støtter den kæmpene fagbevægelse

Velfærdsalliancen 10 maj.
I Århus oplever vi, og har gjort gennem længere tid. Et stigende antal hjemløse, hvor af mange har voldsomme psykiske vanskeligheder.
Især stigningen af hjemløshed blandt de unge er stærkt bekymrende. En del af hjemløsheden hænger sammen med fattiggørelsesreformen, og vi må som kommune også løfte vores del af ansvaret, og afbøde de værste konsekvenser denne regering har skabt.
Den 10. maj, kl 17, i Mølleparken er der velfærdsdemonstration, imod alle nedskæringer i regioner og kommuner.
Den 10 maj er der ligeledes et møde om socialdumping hos 3F, på Sommervej, kl 16.00.

God 1 maj
Kampen fortsætter