Fortsat kamp mod fattiggørelse – og for velfærd!

Udtalelse fra Enhedslisten-Århus’ generalforsamling, 25. marts 2017

Både i byråd og bevægelser har Enhedslisten holdt fokus på den politisk fremkaldte forarmelse af den fattigste del af befolkningen. Det vil vi fortsætte med det kommende år, da alle problemerne stort set er uløste.
Derfor vil det også være centralt for os ift. den demonstrationsbevægelse, som Velfærdsalliance-DK mobiliserer til onsdag den 10. maj – og som vi forventer meget af.
For det var en lignende bred bevægelse, som sidste sommer gav den neoliberale nedskæringspolitik én af sine første nederlag længe, da regeringen blev tvunget til at opgive omprioriteringsbidraget.
Én af grundene til regeringens nederlag var den manglende folkelige opbakning til omprioriteringsbidraget, der kun blev støttet af 14 %. Men det var ikke den vigtigste, da flertallet i befolkningen stort set også har været imod alle de velfærdsforringelser, vi har set de senere år. Lige fra dagpengeloven i 2012 til kontanthjælpsforringelserne fra 2016.
Den vigtigste grund var, at det lykkedes at skabe en bred bevægelse, hvor især opbakningen af BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening lokalt var bemærkelsesværdig. Den bør gentages i år, hvor det næste skridt i kampen mod automatnedskæringerne også retter sig mod de statslige og regionale millionbesparelser og massefyringer.
Også i kampen mod fattiggørelsen vil vi arbejde for, at fagforeningerne kommer på banen. Betydningen af fagbevægelsens deltagelse i denne kamp kan ikke overvurderes, og den vil have stor indflydelse på kommende faglige kampe – bl.a. lønkampe. Dette kan man se på udviklingen i Tyskland, hvor mange lønmodtagere må have dobbeltjobs for at få enderne til at hænge sammen.
Her viser Enhedslistens krav om 30-timers arbejdsuge med fuld løn- og personalekompensation en helt anden vej. Et samfund, som har råd til milliarder smøles væk i SKAT har også råd til både velfærd og kortere arbejdstid.

Det er også en kamp for tolerance – og mod racisme

I en tid, hvor problemerne tårner sig op for byens allerfattigste, er det forstemmende at se, hvordan byrådet med en socialdemokratisk borgmester i spidsen har gjort en lille gruppe kvinders fritidssvømning til et af sine største kampmål.
Så meget mere glædeligt er det, at det viste sig at blive et kæmpe selvmål, da et stort flertal af byens borgere (57 mod 37 %) viste sig at være uenige i denne patetiske symbol-kamp. Enhedslisten vil følge op på dette mhp. at få denne uværdige beslutning omstødt. Herunder også nejet til den moske, som et flertal tidligere har lovet byens muslimske mindretal.
Vi vil aldrig være med til, at en hetz mod et mindretal skal bruges som en afledning og et skalkeskjul for forringelser for hele befolkningen. Derfor sætter vi alle sejl ind på en mobilisering til den 10. maj – til gavn for velfærden og den almindelige befolkning. Uanset baggrund og religiøst tilhørsforhold.

Vedtaget på Enhedslisten Århus´ generalforsamling lørdag den 25. marts 2017.