Generalforsamling i Enhedslisten Århus

Dato: 
25. Marts 2017 10:00 - 18:00
Sted: 
Kystvejen 17, 8000 Aarhus C (BUPL Aarhus)

Forslag til dagsorden:


- Velkomst og formalia
- Bestyrelsens og andre beretninger
- Indkomne forslag
- Vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
- Vedtægtsændringer
- Godkendelse af det reviderede regnskab for 2016
- Godkendelse af budget for 2017

Valg til:
- Afdelingsbestyrelsen
- Delegerede til årsmødet
- Delegerede til repræsentantskabsmødet i Enhedslisten Region Midtjylland

Årsmødedebat: Nyt feminisme-program

Dato: 
21. Marts 2017 19:00 - 21:30
Sted: 
Mindegade 10, 8000 Århus C

Enhedslisten skal vedtage et feministisk delprogram på årsmødet den 12.-14. maj. Der er stillet to forskellige forslag til programmet: et hovedforslag fra hovedbestyrelsens og et alternativt forslag.
På mødet vil der blive lagt op til debat af Astrid Vang Hansen, der har været med til at skrive det alternative forslag, og af en fortaler for hovedbestyrelsens forslag.
De to programforslag kan læses i årsmødehæfte 1 her: https://org.enhedslisten.dk/files/arsmoedehaefte_1_2017.pdf

Demonstration mod racisme og diskrimination

Lørdag den 18. marts kl. 13 på Klostertorv.
Kom til international demonstrationsdag mod racisme og diskrimination.
Samme dag demonstreres der i flere andre danske byer og en række andre europæiske lande.

Talere:
- Jens Philip Yazdani, tidligere elevrådsformand på Langkær Gymnasium, aktiv i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
- Jacob Lang, Gruppekoordinatior, Amnesty International-Aarhus
- Sara Karim-Madsen, projektmedarbejde, DFUNK (Dansk Flygtningehjælps Ungdom)
- Safaa Mohamed Ali, aktiv i De Blå Stjerner.

Musik: Ham Den Lange

Et stærkt hold for forandring i Aarhus

Enhedslisten har valgt ny spidskandidat og flere andre kandidater til byrådsvalget i år

Ny spidskandidat til byrådsvalget for Enhedslisten er Keld Hvalsø Nedergaard, der tidligere har siddet i byrådet for partiet i årene 2001-2008.

Pressemeddelelse, 11.2.2017, Keld Hvalsø Nedergaard, spidskandidat for Enhedslisten til byrådet i Aarhus ved kommunalvalget 2017

Emneord:

Fædre bør være mere end en parentes i deres børns liv

Beskæftigelsesforvaltningen og erhvervsskolerne indbyder endnu engang til mors uddannelsesdag.

"Både mødre, (fædre) og deres børn kan blive klogere på alle de muligheder, en erhvervsuddannelse giver." Resten af invitationen snakker kun om mødre.

Debatindlæg i Lokalavisen 26.1.2017, Maria Sloth, formand for Børn- og Unge Udvalget, formand for Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

Emneord:

Afdelingsmøde: Hvad er alternativet til EU's nedskæringspolitik?

Dato: 
7. Marts 2017 19:00 - 21:30
Sted: 
Mindegade 10, 8000 Århus C

Oplæg ved John Jessen, medlem af Enhedslisten

I november samledes store dele af den europæiske venstrefløj i København for at diskutere, hvordan man kan udvikle solidariske alternativer til den nedskæringspolitik, EU fører. Anledningen var en konference arrangeret af det EU-kritiske netværk "Plan B for Europa".

På mødet vil John Jessen fortælle om debatterne på konferencen og lægge op til en generel diskussion af, hvordan vi som venstrefløj kan udvikle internationale og solidariske svar på krisepolitikken.