ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT

Hvad var Krystalnatten? Hvad kan vi lære af den? Hvad gør vi i Byrådet?Krystalnatten 9. november 1938 blev arrangeret af Hitlers nazistparti.
Nazistiske stormtropper og ”spontane” ,men velorganiserede tyskere hærgede 7500
forretninger, nedbrændte 200 synagoger, ødelagde et ukendt antal jødiske
kirkegårde, pryglede 91 jøder ihjel, og fængslede 26.000 jøder.

Krystalnatten blev lanceret som hævn for, at en 17 årig ung polsk jøde dræbte en
tysk diplomat i Paris. Ordet ”Krystalnatten” henviser til glasskårene fra de knuste
butiks- og synagogeruder.Krystalnatten blev af nazisterne brugt til at opflamme et jødehad, som nogle tyskere
nærede i forvejen.
Den unge jøde dræbte som hævn for, at hans familie af Hitler var blevet
tvangsforflyttede og fordrevet fra deres jord og kvæg og levede i fattigdom.

Parallellerne til i dag er iøjnefaldende.
Hamas-krigere overfalder og dræber 7. oktober 2023 1400 jøder som hævn for
besættelsen af deres land.
Den Jødiske Stat Israel – som er den officielle betegnelse for staten Israel – bomber
og dræber nogle tusinde palæstinensere i Gaza. Angiveligt for at få ram på nogle få
Hamas-politikere og krigere.
I går passerede drabstallet 10.000.

”Spontane” bosættere på Vestbredden fordriver palæstinensere fra deres
landsbyer, huse, jord og plantager på Vestbredden.
”Spontane” men velorganiserede bosættere på den samme Vestbred dræber
palæstinensere som hævn for Hamas-krigernes drab. – I går var drabs-tallet, siden 7.
oktober kommet op på 144.

Det er et deprimerende billede, der tegner sig for os. Intet synes at være lært af
Krystalnatten.
Og endnu mere deprimerende bliver det, hvis den erobringstrang og
generobringstrang, og det had, der driver de dræbende, breder sig – til os

Det er vigtigt at huske: Jøder og palæstinensere i Danmark, i Aarhus er ikke – bør
ikke være – krigere i krigen mellem Netanyahus regering og Hamas.
Vi skal værne om vores jøder og palæstinensere i Århus. De har ikke andel i og de
skal ikke straffes og forfølges for de ugerninger og krigsforbrydelser, som den
jødiske stat Israel og Hamas begår, eller for de gerninger andre religiøst ledede
lande begår.

Vi tager afstand fra enhver form for racisme, fordømmelse og forfølgelse af vores
jødiske og palæstinensiske borgere.
I Århus har vi virksomheder, der producerer krigsmateriel til brug i den jødiske stat
Israel og til brug i Ukraine.
I byrådet har løsgænger Henrik Arens foreslået, at kommunen investerer
skatteborgernes penge i virksomheder, der producerer den slags krigsmateriel.

Enhedslisten mener ikke at fred skabes gennem krig og derfor heller ikke gennem
investeringer i krigsvirksomhed.
Vi har i stedet foreslået at byrådet tilslutter sig FNs arbejde mod afrustning og mod
atomvåben. Men det forslag vandt ingen gehør. Byrådet mener ikke at tiden er til
afrustning og til fornægtelse af atomvåben – i betragtning af at ”Putin står lige
udenfor vores grænse”, siger de. Vi mener, at netop fordi Putin står udenfor vores
grænse er tiden kommet til at komme af med de atomvåben.

Byrådsflertallet tillader stiltiende at der køres amerikansk krigsmateriel fra Århus
havn gennem Jylland og til Østlandene.

På rådhuset flages med det danske flag og med det ukrainske flag. I solidaritet med
det angrebne folk i Ukraine.

En god ven bad mig foreslå byrådet at hænge det palæstinensiske flag op på
rådhuset ved siden af eller i stedet for det ukrainske. Begrundelse: Besættelse og
krig, som begge lande er ramt af.
Et byrådsmedlem har foreslået, at vi hænger det israelske flag op på rådhuset ved
siden af det ukrainske.

INGEN AF DELENE, VIL JEG STØTTE
Jeg foreslår, at vi i stedet sammen med det danske flag, flager med FN flaget.

Som symbol på et Århus for fred, solidaritet og mod racisme.
Det har Danmark forpligtet sig til i flere FN konventioner at kæmpe for.
FN – eller rettere et flertal i FN's generalforsamling – har appelleret til våbenhvile i
Gaza. – Danmark og USA stemte imod.

Lad flagning med FN flag brede sig til andre byråd og til regeringen.

Vi bør huske Krystalnatten. Vi bør hade det had, som dens nazistiske arrangører og
deres efterfølgere har brugt som politisk kampmiddel og til splittelse i befolkningen.

Boykot israelske varer. Stil statsleder Benjamin Netanyahu for den Internationale
krigsforbryderdomstol.

STOP KRIG OG BESÆTTELSE I PALÆSTINA OG UKRAINE.
ALDRIG MERE EN KRYSTALNAT!

Tale v. Solveig Munk, byrådsmedlem i Enhedslisten