Budgetaftale med nedskæringer på velfærd, kultur og klima

Et stort flertal i byrådet har, efter at Enhedslisten blev smidt ud af forhandlingerne, indgået en aftale om
kommunens budget for de kommende 4 år. Rådmænd og borgmester bryster sig af et budget med løft på velfærd og klima.

Det er rent spin.

Pressemeddelelse v. byrådsmedlem Solveig Munk, d. 22.09.2023

Nok tilføres der i budgettet midler til trængende områder, men samtidig fratages de samme områder langt
flere midler end de tilføres i ”omprioriteringer”, ”fællesbidrag”, ”administrative besparelser” og
”anlægsforskydninger”. Tilmed kompenseres der ikke i budgettet for den høje inflation. Alt det fortier rådmænd og borgmester. Resultatet er og bliver: Nedskæringer på velfærd, kultur og klimaindsats.

Så alt er som det plejer i Århus. Atter engang er det lykkedes for borgmester Jacob Bundsgaard at
gennemtrumfe et nyt nedskæringsbudget, hvor nedskæringer skjules med lidt krymmel i form af enkelte gode tiltag. Men hunden fodres altså med sine egen hale.

Enhedslisten medvirker ikke i et budget med nedskæringer pakket ind i cellofan af spin.
Det kan undre at andre partier gang på gang lader borgmesteren diktere rammer for forhandlingerne så løft af velfærd, klima og kultur på forhånd er udelukket.

Samlet set er der tale om et budget med besparelser på 200 mio. kr. pr. år og manglende kompensation for
høj inflation på 100 mio. kr. pr. år. Hvilket udløser nedskæringer, som vi ikke kender indholdet af endnu. Det er op til rådmænd og borgmester at føre sparekniven.

Det rejser et kæmpe demokratisk problem, for der vil ingen borgerinddragelse eller høring være af det
indhold. Tilmed beskæres MED udvalgenes indflydelse.

Ingen med behov for hjælp eller tilskud fra kommunen kan vide sig sikker på om den hjælp, de nu modtager er der også i de kommende år. Ingen medarbejdere i kommunen kan vide sig sikker på om der ligger en fyreseddel i mailboksen i morgen.
Der skal spares 50 mio. kr. i 2024 på administration, stigende til 150 mio. kr. i 2030.
Anlæg til gavn for klimaet og miljøet forskydes ud i det uvisse mens klimabelastende projekter om
stadionbyggerier fremmes.
Det er et budget med stor utryghed for borgerne, de ansatte, klima og miljø.

Når det er sagt, så er vi glade for at det endelig er lykkedes at få oprettet et kontor for Social Dumping. Det er en skrabet udgave af Enhedslistens, fagbevægelsens m.fl. forslag, men dog en start.
Vi er også tilfredse med at Teater Katapult, Opgang til Opgang og Gallohuset er reddet med bevillinger. Det
er dog stærkt bekymrende at finansieringen findes ved at beskære andre tiltag.