Enhedslisten fik sat rødt og grønt aftryk i strategi for Århus kommunes CO2 neutralitet i 2030

Byrådets partier og løsgængere indgik i går et forlig om strategi for den
klimahandlingsplan der skal byrådsbehandles og i offentlig høring i efteråret 2024.
Strategien vil også danne udgangspunkt for kommende forhandlinger om ny såkaldt
grøn mobilitetsplan for Århus.

Pressemeddelelse, Enhedslisten i Århus Byråd, d. 30.4.2024

Så nu får Århus Kommune snart mere skov til rekreation og til produktion, flere
vindmøller samt 1600 hektar solceller. Enhedslistens fik indført, at kommunen
fremover vil støtte boligorganisationer, andelsforeninger m.fl. i at opsætte solceller
på deres tage – hvilket der hidtil har været opsat mange forhindringer for.
Enhedslisten fik også med, at der skal være lokalt ejerskab af vedvarende
energianlæg, og at der kun må opsættes solceller i sårbare drikkevandsområder,
hvis det kan dokumenteres at solcellerne ikke afgiver giftige stoffer, som PFAS, til
jorden.

Aftalen er dog ikke uden knaster. Alle partier har måttet bøje sig på krav. Også
Enhedslisten.

Et af de helt store fokusområder er Carbon Capture – fangst og opmagasinering af
udledt CO2 fra forbrænding. Her er der store usikkerheder og problemer. Fangst af
CO2 som vejen til CO2 neutralitet har ikke groet i Enhedslistens have; vi så hellere
at budgettet bruges på at reducere emissioner. En del af Carbon Capture som vi i
særdeleshed ikke bryder os om, er finansieringen via salg af klimakreditter, hvor
andre udledere kan købe sig aflad. Enhedslisten fik indført, at det er byrådet, der
fastsætter rammerne for de kreditter, så der i det mindste er demokratisk kontrol med
dem.

Enhedslistens byrådsmedlem Solveig Munk udtaler:
”Vi havde gerne set større ambitioner for reduktionen af CO2 udledning fra biler og
anden transport gennem byen. Vi havde også gerne set et princip fastslået om
renovering af bygninger frem for nedrivninger. Og vi havde gerne slået fast, at der
skal etableres vindmøller på Århus Havn, som er vedtaget af byrådet. Det kommer vi
fortsat til at kæmpe for i de kommende forhandlinger og beslutninger. De fremtidige
handlinger vil vise om strategien er for fugle på taget eller reelle CO2 nedbringelser”