Skal Vesterbro Torv være for biler eller mennesker?

Skal Vesterbro Torv være for biler eller mennesker?

Har en rådmand pligt til at følge de beslutninger byrådet træffer? 

Vil de politiske partier følge deres egne beslutninger?

I Enhedslisten er vi ikke i tvivl. 

Vesterbro Torv skal blive til et rigtigt torv for mennesker, ikke et trafikkryds.

Gaderne til og fra torvet skal fredeliggøres og frigøres for gennemkørende biler, sådan som et flertal i byrådet gennem politiske drøftelser, en grundig borgerinddragelsesproces og faglig vejledning har besluttet, det skal gøres.

Pressemeddelelse, Enhedslisten i Århus Byråd, d. 09/05/2024

I Enhedslisten siger vi, hvad vi mener og gør, hvad vi siger. 

Det gælder langt fra alle partier.

Rådmand Nicolai Bang, der er chef for den afdeling, der skal føre beslutningerne ud i livet, og det Konservative Folkeparti i Århus Byråd, vil rulle beslutninger om fredeliggørelse tilbage og bevare bilernes overherredømme i og omkring torvet.

Rådmanden mødtes med den århusianske storkapital og ejendomsinvestorer. Rådmanden har vendt på en tallerken og fører nu rigmændenes politik. En politik der fortsætter bilernes overherredømme i gaderne, stiik mod byrådsflertallets vedtagelse om at sætte sikkerhed, sundhed, klima og fællesskab over privatbilismen. En rådmand der ikke følger de beslutninger udviser pligtforsømmelse.

Det har fremgået af medierne, at rådmanden allerede er i gang med at rulle tilbage. Det koster skatteborgerne 200.000 kr. Det er penge der ikke længere kan bruges på velfærden.

 

På byrådsmødet 8.5. behandlede byrådet et borgerforslag om at fortsætte omlægningen af Vesterbro Torv. Forslaget havde samlet 2000 stemmer på ganske få dage. 500 mennesker deltog i en demonstration for et fredeligt torv.

Tak til jer for at holde os politikere fast på vores egne beslutninger.

Det er urovækkende at det skal være nødvendigt.

Det er bekymrende, at borgerne ikke kan have tillid til demokratiet.

Det er ligeledes bekymrende, at byrådets største parti Socialdemokratiet ikke toner rent flag.

Kan Socialdemokratiet bakke op om borgerforslaget eller kan de ikke?

Enhedslisten bad om afstemning om forslaget. Vi mener, at borgerne har krav på at vide hvilke partier, der bakker op og hvilke ikke.

Socialdemokratiet ønskede ikke forslaget til afstemning men sendte det til behandling i Teknisk udvalg.

 

Enhedslisten opfordrer borgerne til at søge foretræde for udvalget. Skriv til [email protected]