Sparekatalog: Kommunalt angreb på unge

Sparekataloget:

Kommunalt angreb på unge

Byrådsflertallet har sendt et katalog med kæmpe nedskæringer i velfærden i Århus. Flertallet har ingen
hæmninger, når det gælder at ramme grupper, som politikerne i valgkampen ellers talte så varmt om at
hjælpe.

”De unge mistrives” sagde man og lovede bod og bedring med sociale og psykiske indsatser.
Men det bliver altså ikke i Århus, de unge skal hjælpes og styrkes. Et budgetforlig i byrådet medfører, at de
unge er kommet direkte i skudlinjen for besparelser. Protesterne mod nedskæringerne vokser. Byrødderne i flertallet må være glade for, at der ikke er et kommunalvalg lige om hjørnet, for så ville de få bank.

Biblioteket i Hasle vil man lukke. Et bibliotek som ligger i et område med en befolkning med små
indkomster, uden at have råd til at købe bøger.
Biblioteket i Hasle kan meget mere end låne bøger ud. Det er en integreret del af det boligsociale arbejde i
Århus V og af Kulturhuset i Kappelvænget. Biblioteket varetager integrations- og sociale opgaver og er et
mødested i lokalområdet. Her kan børn og unge få lektiehjælp, udvidet deres horisont og lidt kontakt fra
frivillige voksne. Lektiehjælp til børn og unge gives ikke andre steder i kommunen end på bibliotekerne.
Tilmed lukker sparekataloget også buslinje 22, der kører fra Hasle til DOKK1 omkring Hasle Skole og er
Marienlysts eneste busrute.
At lukke Hasle Bibliotek og indskrænke den offentlige transportmulighed i Vestbyen, er klassepolitik vendt
mod arbejderklassen.
Forestil jer lukning af biblioteker i Højbjerg eller Risskov. Ja ikke: Utænkeligt

Og forslag om lukning af de såkaldte FO-klubber er et tankeløse og kynisk forslag.
Hjem bag skærmen eller ud på gaden bliver alternativet for de unge. Vi får klubhjemløse unge.
FO klubberne er billigere at deltage i for de unge og billigere at drive for kommunen end de såkaldte FU
klubber. Brugerne af FO klubber har ikke penge eller lyst til at deltage i FU klubber. FO klubber understøtter
det som det frivillige civilsamfund selv etablerer af sociale aktiviteter i et boligområde for sine unge
Kommunen får så uendelig meget trivsel for de få penge der bruges på FO klubber.
Det er en skændsel at dette borgerinitiativ med forebyggelse, som FO klubberne er, står til lukning,
Protesterne vokser heldigvis. For borgerne finder sig ikke i det.

Borgmesterens lydige flertal til dette sparekatalog kan ende med at få en brat opvågnen.
Kan vi håbe på at nogen fortryder deres underskrift på dette nedskæringsforlig ?
Kan vi håbe på at nogen vil være med til at udskrive en højere skat og til at bevare erhvervslivets skat
(dækningsafgiften) til at finansiere velfærden i Århus?

Personaleredegørelser viser at udgifterne til kommunikation i borgmesterens afdeling vokser hvert år og at
administrationsudgifterne vokser i alle afdelinger.

 • Kan vi håbe på at udgifter til kommunikation og administration kanaliseres over til velfærdsopgaver, så vi
  kan være denne kommunes serviceniveau bekendt?
 • Kan vi håbe på at byrådsflertallet vil lytte til de forslag som de ansatte i kommunens social- og
  kulturforvaltning kan give til besparelser på kontrol og administrations opgaver i stedet for at spare på
  kerneydelserne?
 • Kan vi mon håbe på at partierne S, V og K bliver enige om at slippe de 300 mil kr som er sparet op til en
  Marselistunnel som staten nu finansierer?
 • Kan vi mon håbe på at flertallet vil nedlægge den underskudsgivende og klimabelastende Århus Lufthavn?