Stop udbud af ”Hængslet” på Aarhus Ø

En kæmpe kolos af en bygning på Hængslet på Aarhus Ø vil lægge sig som en mur mellem byen og havnen. Det strider mod planerne, det er ødelæggende for området, og det er ikke foregået på demokratisk vis med borgerhøring. Derfor må udbuddet af Hængslet stoppes.

Vi har Aarhusmodellen for borgerinddragelse, som skal give borgerne reel mulighed for at blive hørt og få indflydelse. Men det springer i øjnene, at rådmanden for teknik og miljø, Kristian Würtz, på den ene side lægger op til borgerinddragelse i forhold til en udviklingsplan for tre områder på Aarhus Ø, benævnt Slipset, Trailerpladsen og Pier 2, samtidig med at han iværksætter et udbud af Hængslet uden forudgående borgerinddragelse.

”Det kan og vil Enhedslisten aldrig lægge stemmer til. I lokalplaner skal byrådet ofte træffe svære valg mellem modstridende interesser. Det ansvar må vi tage på os som politikere. Netop derfor må der ikke være noget at udsætte på processen og befolkningens mulighed for at blive hørt,” siger Peter Hegner Bonfils, byrådsmedlem for Enhedslisten.

Hængslet ud for Nørreport er den mest markante grund af de fire. Der har været en meget tæt kontakt mellem teknisk forvaltning og en bygherre, Nordea, om et projekt, som vil sprænge alle tidligere rammer for brugen af dette område. Ja, folk i området taler nu om, at der skal opføres en ”Berlinmur”, som her vil afskære byen fra havnen.

”Enhedslisten opfordrer på det kraftigste borgmesteren og rådmanden til at sikre, at Hængslet kommer til at indgå i de samlede udviklingsplaner for Aarhus Ø, og til at sikre reel borgerinddragelse inden et udbud. Alt andet forekommer utroværdigt og undergravende for tilliden til det lokale demokrati,” siger Peter Hegner Bonfils.