Udtalelse: Besparelser kan umuligt gennemføres uden forringelser for borgere og ansatte

Bestyrelsen for Enhedslisten i Århus Kommune har drøftet ‘Sparekataloget’, der blev offentliggjort den 29. oktober, og som indeholder forslag til besparelser på over 200 mio. kroner.
Det er bestyrelsens opfattelse, at de umuligt kan gennemføres uden at medføre forringelser for borgerne og de ansatte.
Bestyrelsen vil derudover slå fast, at Enhedslisten helhjertet bakker op bag de organisationer og bevægelser, som går til kamp mod disse besparelser for at undgå forringelser.
Forud for forhandlingerne om budgettet foreslog Enhedslisten flere måder at få ekstra penge i kommunekassen, til især velfærd og klima-indsats, bl.a. en skatteforhøjelse på 1%, brug af den opsparede Marselis-milliard og salg af aktierne i Aarhus Lufthavn. Men det blev afvist af de fleste andre partier.
En skatteforhøjelse på 1 % ville trods strafafgift allerede det første år give et mer-provenu på over 150 mio. kr. stigende til det dobbelte året efter. Det ville have gjort de fleste besparelser i ‘Sparekataloget’ unødvendige, og kun bringe skatten i Århus på niveau med Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.
I forhandlingerne ville de borgerlige partier have yderligere besparelser, end der var i borgmesterens budgetudspil. Men ved at være med i forhandlingerne fik Enhedslisten, sammen med andre partier, nedsat kravet om besparelser, især på velfærdsområderne. Vi fik samtidig, sammen med andre partier, flere nye indtægter for kommunen med i budgettet.
Enhedslisten fik i forhandlingerne sat klima-indsatsen på dagsordenen, hvilket den slet ikke var i budgetforslaget, og vi fik flere vigtige klima-forslag med i budgetaftalen.
Enhedslistens politik er også at via aftalen mellem KL og regeringen at få kompensation for udgifterne til mennesker med handicap og psykisk syge. Ligeledes at budgetlovens regler for loftet over service- og anlægsudgifter fjernes. Det er ikke lykkedes. Enhedslisten vil derfor i Folketinget arbejde for, at det bliver en del af finansloven, sådan at alle de besparelsesforslag, der indeholder forringelser for borgerne, udgår af sparekataloget.
Enhedslisten vil derfor indenfor og udenfor Rådhuset kæmpe for, at alle de besparelsesforslag, der indeholder forringelser for borgerne, udgår af sparekataloget.