Solveig Munk

Borgerne finder sig ikke i besparelserne: Borgmesterens lydige flertal kan få en brat opvågnen

Byrådsflertallet har udsendt et katalog med kæmpe nedskæringer i velfærden i Aarhus. Kataloget viser, at flertallet ingen hæmninger har, når det gælder om at ramme grupper, som politikerne i valgkampen ellers talte så varmt om at støtte. “De unge mistrives”, sagde man og lovede bod og bedring med sociale og psykiske indsatser.

Debatindlæg, 14.11.2022, Solveig Munk, medlem af Aarhus Byråd for Enhedslisten.

Men det bliver altså ikke i Aarhus, de unge skal hjælpes og styrkes. Et budgetforlig i byrådet medfører, at de unge er kommet i direkte skudlinje for besparelser.

Protesterne mod forringelserne vokser. Byrådsflertallet må være glad for, at der ikke er et kommunalvalg lige om hjørnet, for det ville give dem tæsk.

Biblioteket i Hasle vil man lukke. Et bibliotek, som ligger i et område med en befolkning med små indkomster, uden mange penge til at købe bøger.

Bibliotekerne, herunder biblioteket i Hasle, kan meget mere end låne bøger ud. Biblioteket er en integreret del af det boligsociale arbejde i Aarhus V og af kulturhuset i Kappelvænget. Biblioteket varetager integrations- og sociale opgaver og er et mødested i lokalområdet. Her kan børn og unge få lektiehjælp, kontakt, udvidet deres horisont og unge studerende lave gruppearbejde. Lektiehjælp til børn og unge gives ikke andre steder i kommunen end på bibliotekerne.

Tilmed lukker sparekataloget også buslinje 22, der kører fra Hasle til Dokk1 omkring Hasle Skole og er Marienlysts eneste busrute.

Hverken Gellerup Bibliotek eller Dokk1 er brugbare alternativer til Hasle Bibliotek. At lukke Hasle Bibliotek og indskrænke den offentlige transportmulighed i vestbyen er klassepolitik vendt mod arbejderklassen.

Forestil jer lukning af biblioteker i Højbjerg eller Risskov. Ja, ikke? Utænkeligt!

Forslag om lukning af de 16 FO-klubber for unge er et tankeløst og kynisk forslag. Hjem bag skærmen eller ud på gaden bliver alternativet. Vi får klubhjemløse unge.

FO-klubberne er billigere at deltage i for de unge og billigere at drive for kommunen end de såkaldte FU-klubber. Brugerne af FO-klubber har ikke penge eller lyst til at deltage i de langt mere kontrollerende FU-klubber. FO-klubber understøtter det, som det frivillige civilsamfund selv etablerer af sociale aktiviteter i et boligområde for sine unge. Kommunen får så uendelig megen trivsel for de få penge, der bruges på FO-klubber. Det er en skændsel, at dette borgerbårne initiativ med forebyggelse, som FO-klubberne er, står til lukning.

Protesterne vokser heldigvis. For borgerne finder sig ikke i det. Borgmesterens lydige flertal til dette sparekatalog kan ende med at få en brat opvågnen.

Kan vi håbe på, at nogen fortryder deres underskrift på dette nedskæringsforlig? Kan vi håbe på, at nogen vil være med til at udskrive en højere skat og til at bevare erhvervslivets skat (dækningsafgiften) til at finansiere velfærden i Aarhus?

Personaleredegørelser viser, at udgifterne til kommunikation i borgmesterens afdeling vokser hvert år, og at administrationsudgifterne vokser i alle afdelinger. Kan vi håbe på, at udgifter til kommunikation og administration kanaliseres over til velfærdsopgaver, så vi kan være denne kommunes serviceniveau bekendt?

Kan vi håbe på, at byrådsflertallet vil lytte til de forslag, som de ansatte i kommunens social- og kulturforvaltninger kan give til besparelser på kontrol og administrationsopgaver i stedet for at spare på kerneydelserne?

Kan vi mon håbe på, at Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti bliver enige om at slippe de 300 millioner kroner, som er sparet op til en Marselistunnel? Kan vi mon håbe på, at flertallet vil lukke den underskudsgivende og klimabelastende Aarhus Lufthavn?

Debatindlægget i Århus Stiftstidende