Udtalelse: Solidaritet med de offentligt ansatte

Udtalelse vedtaget på generalforsamlingen i Enhedslisten Århus lørdag den 7. april 2018

Enhedslisten støtter de offentligt ansattes kamp for bedre løn- og arbejdsforhold. De seneste årtier er den offentlige sektor blevet stadig mere udhulet af nedskæringer og besparelser på alle områder. Samtidig er lønudviklingen i det offentlige generelt sakket bagud i forhold til i det private.

Lærere, pædagoger, sundhedspersonale og mange andre af velfærdens helte må løbe hurtigere for stadig mindre i løn samtidig med, at arbejdsforholdene forringes. Enhedslisten mener, at de offentligt ansatte har krav på en fair løn og ordentlige forhold, til gavn for både brugere og ansatte.

Arbejdsgiverne fra staten, kommunerne og regionerne har varslet en massiv lockout, hvor de vil sende op mod 440.000 offentligt ansatte hjem uden løn og dermed sætte store dele af landet i stå.

Det er en voldsom overreaktion mod de offentligt ansatte, som vil få store konsekvenser for alle borgere. Derfor frygter vi også et ensidigt regeringsindgreb, som det lærerne blev udsat for i 2013.

En sådan behandling af de offentligt ansatte må ikke gentage sig. Derfor lover vi allerede nu, at Enhedslisten ikke kommer til at støtte et regeringsindgreb på arbejdsgivernes præmisser. Tværtimod bør det mødes med de stærkest mulige protester.

Det er usikkert, om der kommer et forlig eller konflikten træder i kraft hhv. den 22. og 28. april. Men der er også den mulighed, at forhandlingerne bryder sammen, og fra den dag vil både strejke og lockout træde i kraft samtidigt med fem dages varsel.

Derfor er det vigtigt, at konfliktberedskabet forbliver højt. Og hvad end der sker, skal det enestående sammenhold, der har udviklet sig ved denne overenskomst fastholdes og udbygges. Derfor opfordrer vi til, at der landet over bakkes op om de tiltag og aktiviteter, som bidrager til dette:

Fra tillidsmandsmøder, demonstrationer, gadeaktiviteter til protester mod byrådene og borgerinitiativer overfor Folketinget. Lokalt opfordrer vi til den stærkest mulige opbakning til Fremtidsfighters “Nok er nok”-fakkelborg på Rådhuspladsen tirsdag den 10. april.

Når ca. 70 % af befolkningen er imod regeringens planer, har vi muligheden for at stå sammen og stoppe dem. Men det er også nødvendigt, hvis forhandlingsretten og demokratiet ikke fuldstændig skal udhules.

Nærmere info om eventen “Nok er nok: Fakkelborg i Aarhus for ordentlige forhold” den 10. april kan ses her: https://www.facebook.com/events/920451621462959/.

For yderligere oplysninger:

Kontakt Hans Jørgen Vad, 29 84 77 34.