Nedrivninger i Bispehaven – Borgmesteren er en trængt mand

Borgmesteren anklagede på onsdagens byrådsmøde og i medierne Enhedslisten for at ‘føre strudsepolitik’, når det kommer til forslaget om nedrivninger af seks boligblokke i Bispehaven.

Borgmesterens angrebstone er tilgivelig. Han er en trængt mand.

Han er trængt af sine egne partifæller, der begræder at nedlægge almene boliger. Han er trængt af de mange, mange faktabaserede argumenter for at bevare almene boliger og beskytte dets beboere. Han burde lytte til sine borgere. Han burde udfordre en åbenlys tåbelig, racistisk og destruktiv lovgivning.

Det er ynkeligt, at borgmesterens vigtigste argument er at et flertal stemmer for hans destruktive planer. Det er ynkeligt at borgmesteren møder argumenter og fakta med manipulationer som at omdøbe destruktion af boliger til “udvikling”. Flertallet har magten men ikke nødvendigvis retten på sin side.

I 50 erne var det midtbyens fattige man ville udrydde ved at lade en 4 sporet vej gå gennem byen og fjerne store dele af Latiner kvarteret. I nullerne skulle børnene busses ud af boligområderne i Vestbyen. Mon ikke historien vil dømme borgmesteren og hans lydige flertal for deres destruktive beslutninger.


Læs Solveigs ordførertale til punkt 14 (Lokalplan 1182, Nedrivning af blokke i Bispehaven, Hasle)

6 boligblokke, heraf de fleste nyrenoverede, forvandles til byggestøv og betonaffald.
Miljøbelastningen og klimaaftrykket er enormt.
310 gode, billige fællesskabsejede famileboliger omdannes til dyre, kapitalejede
boliger i en kommune der topper statistikken i hjemløshed.
Et ufatteligt ressourcespild og ufattelige ødelæggelser.

310 familier drevet ud af deres hjem. Måske ikke første gang. Måske 2. gang eller
måske har de levet et helt liv i fordrivelse. Traumer dukker op og reaktiveres.
En lokalplan med et rent destruktivt og stigmatiserende formål.
Rive ned og fordrive – for at andre og mere attraktive borgere kan bosætte sig der,
hvor de mindre attraktive borgere havde deres hjem.
Den økonomiske såvel som den menneskelige regning for udrensningerne og
destruktionen sendes til fællesskabet og til de fordrevne selv. De alment boende
borgere.

Meningsløsheden står skrevet med flammeskrift.
Beboerne, ejerne, afldelingen har sat sig imod nedrivningerne. Demokratisk
vedtaget på afdelingsmøder og ved retslig stævning af kommune, stat og
boligorganisation.

Men i almene boligområder, hvor flertallet af beboere har såkalst ikke vestlig
baggrund, sætter Århus ikke Kompasset på borgerinddragelse. Her anvender man
tilmed særlige friheds- og rettighedsbegrænsende love og regler.
Alle love kritiseret som diskriminerende, statsracistisk og anbefalet at afskaffe af FN
og Europarådet.

Byrådsflertallet påstår, at almene familieboliger beliggende samlet i stort antal, i sig
selv skaber utryghed og sociale problemer og at disse problemer løses ved at tynde
ud i de almene familieboliger og deres mennesker.
Men det forholder sig lige omvendt : Almene boliger er del af løsningen. Ikke af
problemet.

Sociale indsatser i samarbejde med beboerne, er beboerdemokrati nede fra, og det har
særdeles gode resultater..
Utryghed og sociale probelmer skal ikke mødes med steukturel vold, som
nedrivninger og tvangsflytninger er.

Enhedslisten er af den opfattelse, at Byrådet pådrager sig et juridisk ansvar ved ikke
i det mindste at sætte lokalplanen i bero, mens domstolene behandler lovligheden
af den helhedsplan, der ligger til grund for fremsættelse af lokalplanen her.
Vi stemmer naturligvis nej til forslaget vel vidende, at vi har resten af byrådet imod
os , men den lokale presse, Arkitektforeningen, beboerne m.m. flere med os.
Borgmesteren står i dette spørgsmål i stigende grad isoleret.

Jeg skal bede om et notat med et klimaregnskab for nedrivningerne, et notat om
miljøbelastningen for de arbedejdere, der skal rive beton, med bl.a bly i, ned og at
disse notater bilægges forslaget i høringen sammen med flg. Mindretalsudtalelse :

« Enhedslisten afviser forslaget som socialt, økonomisk og miljømæssigt
ødelæggende.
Almene boliger er del af løsningen. Ikke af problemet. Vi skal have flere almene
boliger ikke færre.
Enhedslisten støtter beboernes sag ved domstolene. Ingen skal bulldozes og
tvangsflyttes ud af deres hjem i vores kommune.
Vi anbefaler borgerne at deltage i høringen og at afvise dette lokalplanforslag.»