Rekruttering af personale på ældreområdet

Vi ønsker en styrkelse af mulighederne for at rekruttere personale til vores ældreområde.

Det er en kæmpe udfordring som vi må satse på vi at sætte penge af til et systematisk og
omfattende kompetenceløft af alle faggrupperne i ældresektoren.

Der skal være fortløbende kompetenceudvikling og faglig supervision. Den daglige
bemanding må ikke være en hindring for at supervision sker og det skal være en del af det
daglige arbejde på linje med andre opgaver som personalet helt naturligt skal udføre og ikke kan fravælge.

Der kunne derudover indtænkes en form for mentorordning, hvortil der blev afsat både økonomi og timer.
Ældreområdet bliver i stigende grad specialiseret og komplekst, derfor kræves der både faglighed og gode rollemodeller for ny ansatte