Minimumsklasseløft

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?

En skoleklasse med 28 elever er alt for stor. Antallet truer elevernes trivsel samt udfordrer det
faglige niveau og lærerens kontakt til forældrene. Lad os lære af corona-skolens krav om små
klasser. I Enhedslisten ønsker vi lavere klassekvotienter.

Det er mere reglen end undtagelsen, at der er alt for store klasser i Aarhus. Det skyldes, at der
er for få ressourcer til området, for skolerne i Aarhus har 4000 kroner mindre pr. elev. Vi har i
Enhedslisten stor forståelse for forældrenes bekymringer for store klasser. Når klasserne er
oppe på 28 elever, er der nemlig en reel risiko for, at der vil være elever, som ikke får den
tilstrækkelige faglige støtte eller opmærksomhed. Vi ved, at alle lærere og pædagoger vil
gøre alt, hvad de kan for at skabe en god skole. Men vi ved også, at fagpersonernes
bekymring er reel, når de er bekymrede for, om de nu kan nå omkring alle elever både fagligt,
socialt og personligt i de store klasser.

I Enhedslisten ønsker vi lavere klassekvotienter. Men der skal langt flere og varige ressourcer
til. Vi vil derfor ønske, at effektiv klassedannelse og økonomisk incitament-struktur kan
erstattes af corona-skolens krav om små klasser og øget fokus på trivslen. Ligesom der i
børnehaverne og vuggestuerne skal være minimumsnormeringer, bør skolerne også løftes.
Der bør være et minimums klasseløft, som betyder, at store klasser bliver fortid. Enhedslisten
vil arbejde målrettet og seriøst for, at minimumsklasseløftet bliver til et reelt løfte, som
udmønter sig i et budgetløft på skoleområdet.

Forslag:
1. Sænke loftet over elever i alle klasser eller indskolingen til 24 elever
2. Sænke loftet over elever i alle klasserne eller indskolingen til 26 elever