Forceret omstilling af Transport og Mobilitet i 2022

Borgerne og samfundet skal sikres, at Aarhus kommune når i mål med Klimahandlingsplanen
2021-2024, på transport- og mobilitetsområdet.

Dette vil skabe renere luft, minimere miljøbelastningen, støj- og partikel forureningen og mindske CO2-udledning.
Enhedslisten vil gerne løse den udfordring, at klimastrategien- og klimahandlingsplanens
ambitioner om reduktion af CO2-forureningen fra transport og mobilitet er for lave til at nå i
mål med målet om CO2 neutralitet i 2030.
Dette blev påpeget af bl.a. Enhedslisten ved vedtagelsen af Klimastrategien og Klimahandlingsplanen den 24 marts 2021.
Enhedslisten vil derfor have udarbejdet et forslag til hvordan Klimastrategien 2030 og
Klimahandlingsplan 2021-2024 kan gennemføre en forceret indsats på området ”Transport og
Mobilitet”.
Forslaget kan indeholde flere elementer. Der er i forskellige høringssvar til
Teknisk udvalg blevet peget på mulighed for en trængselsring eller ”betalingsring”, ”park and
ride-stationer”, mm.
Enhedslisten vil gerne have udarbejdet en egentlig handlingsplan med ressourcebehovsestimat for reduktion af CO2 forureningen gennem en forceret omstilling af transport og mobilitet.
Byrådet har tidligere givet MTM i opdrag at komme med forslag til en forceret omstilling af
transportsektoren, men Enhedslisten mener stadig vi har til gode at se et forslag med handlinger og ressourceestimat.

Forslaget vil bidrage til Aarhus mål: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”, samt
”En by, hvor alle er sunde og trives”
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer ved beregning af ressourcebehov og ansvarlige kan der henvises til tidligere svar til Teknisk udvalg (12.04 og 26.04 2021) i forbindelse med behandlingen af Klimastrategi og klimahandlingsplan. Der er også i beskrivelsen af opdraget fra byrådet om at komme med forslag til forceret omstilling af transport og mobilitet blevet angivet tal på mulig reduktion af forureningen til ca. 400.000 tons/år i 2030 (ned fra 481.000 tons/år).
Selvom svarene på mulighederne for en forceret omstilling af transport sektoren peger på behov for ændringer i national lovgivning og ændrede markedsmæssige rammebetingelser, vil Enhedslisten gerne
have et forslag til af hvad en forceret omstilling vil indebære, på baggrund af mulighederne i 2021.