doughnutøkonomi

Enhedslisten forslår, at der udarbejdes en strategi for brug af Doughnutmodellen som et
styringsredskab til Aarhus Kommunens økonomi og udvikling med inspiration fra blandt andet Amsterdam, der har vedtaget en strategi for cirkulær økonomi baseret på den Britiske
økonom Kate Raworths model om ”Doughnut økonomi” og med inspiration fra Københavns
kommunes arbejde med doughnut økonomi.

Enhedslisten ønsker, at klimaindsatsen i Aarhus kommune styrkes og at ambitionerne i klimastrategien hæves blandt andet ved hjælp af cirkulær økonomi samtidig med, at udviklingen er socialt bæredygtig. Modellen fungerer som et styringsredskab til at sikre menneskers behov uden at overskride det klima- og miljømæssige råderum.

Potentialet for cirkulær økonomi og doughnutøkonomi er ikke udfoldet i klimastrategien,
selvom det har stort potentiale til at indgå som en vigtig del af en socialt ansvarlig og bæredygtig økonomi.
Strategien skal være med til at nedsætte miljø- og klimabelastning og ressourceforbrug i Aarhus Kommune og dermed styrke kommunens klimaindsats lokalt og bidrage til de nationale klimamål.
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer. Der nedsættes et udvalg bestående af medlemmer af byrådet, relevante organisationer og eksperter.
Der laves en vurdering af, hvordan doughnutmodellen og cirkulære økonomi principper kan
anvendes i Aarhus Kommune.