Budgetforslag fra EL og Dorthe Borgkvist om Udvidelse af Tættere På Familien-indsats

Det foreslås, at Tættere På Familien-indsatserne udvides til at omfatte familier med børn op til 18 år, således at fx. Det bliver en familieinddragende proces, når en 15-17 årig bliver
udredt med autisme. Autismeforeningen oplever store problemer for de 15-17 årige, og
kommunen prøver at lappe med midlertidige løsninger i akutte situationer, som kunne have
været undgået med rettidige videnindsatser.
I samme forbindelse foreslås, at kommunen overtager psykoedukationen, som hidtil har
været kørt som kursusforløb I foreningsregi som et forsøg med hjælp af §18 -midler.
Det kan være ønskeligt at supplere med forældrestøtte i form af Atlass kursus.
Der ønskes overslag over udgifterne ved sådan forbedring.