Besparelse på befordring af sproghenviste børn

Vi ønsker, at de penge, der bruges på at køre børn med et særligt sprogstøttebehov til en anden
skole end distriktsskolen stoppes, og de midler der anvendes til dette i stedet afsættes til det
forebyggende og udviklende arbejde i dagtilbud, for de børn der har særligt brug for sproglig
stimulering.
Vi vil en indsats tættere på hele familien og i barnets nærmiljø-samarbejde og overlevering
mellem dagtilbud og det kommende skole tilbud bliver nemmere og mere optimalt for alle
parter. Vi ønsker at børnene får større helhed i deres overgange med venner, og det vigtige
forældresamarbejde og fritiden styrkes fremadrettet.
Vi foreslår derfor at de midler der bruges fra skoleåret 2022 og frem planlægges lagt ind til
forebyggende sprog og forældresamarbejde. Det er vigtigt for os at der lyttes til forskning på
området og at vores midler til børnene anvendes bedst muligt, og at vi satser på større
forældre/pædagog inddragelse i et tæt samarbejde med videns personer for at få den bedst
mulige effekt til gavn for børnenes fremtid