Bestyrelse Århus Vest

Bestyrelse for Enhedslisten Århus Vest 2018-19

Hans Jørgen Vad
Bo Andersen
Doris-Clarisse Lukunku
Freddy Jensen
Inge Christoffersen
Kjeld Gunder Christensen
Poul Krogsgård

 

Hele bestyrelsen kan kontaktes på enhedslisten-aarhus-vest@googlegroups.com