Bestyrelse Århus Vest

Bestyrelse for Enhedslisten Århus Vest 2019-20
(valgt på generalforsamlingen den 27. april 2019):

Bo Andersen                            Mail: bogbandersen@hotmail.com         Mobil: 41 69 46 02
Elsebeth Frederiksen              Mail: elsebethf@gmail.com                      Mobil: 41 42 87 92
Freddy Jensen                          Mail: tanaq@mail.tele.dk                          Mobil: 29 32 01 25 
Hans Jørgen Vad                      Mail: hjvad@stofanet.dk                           Mobil: 29 84 77 34
Inge Christoffersen                 Mail: inge.christoffersen1@gmail.com   Mobil: 28 41 56 05
John Jessen                               Mail: johnjessen@mail.dk                         Mobil: 23 37 74 98
Kjeld Gunder Christensen      Mail: kgc2004@hotmail.com                    Mobil: 20 36 18 83
Poul Krogsgård                        Mail: krogsgard@hotmail.com                 Mobil: 61 28 70 63

Hele bestyrelsen kan kontaktes på enhedslisten-aarhus-vest@googlegroups.com