Bestyrelse Århus Vest

Bestyrelse for Enhedslisten Århus Vest 2020-21
(valgt på generalforsamlingen den 20. juni 2020):

Freddy Jensen                          Mail: [email protected]                          Mobil: 29 32 01 25 
Hans Jørgen Vad                      Mail: [email protected]                           Mobil: 29 84 77 34
Inge Christoffersen                 Mail: [email protected]   Mobil: 28 41 56 05
John Jessen                               Mail: [email protected]                         Mobil: 23 37 74 98
Poul Krogsgård                        Mail: [email protected]                 Mobil: 61 28 70 63

Hele bestyrelsen kan kontaktes på [email protected]