Bestyrelse Århus Vest

Bestyrelse for Enhedslisten Århus Vest 2020-21
(valgt på generalforsamlingen den 20. juni 2020):

Freddy Jensen                          Mail: tanaq@mail.tele.dk                          Mobil: 29 32 01 25 
Hans Jørgen Vad                      Mail: hjvad@stofanet.dk                           Mobil: 29 84 77 34
Inge Christoffersen                 Mail: inge.christoffersen1@gmail.com   Mobil: 28 41 56 05
John Jessen                               Mail: johnjessen@mail.dk                         Mobil: 23 37 74 98
Poul Krogsgård                        Mail: krogsgard@hotmail.com                 Mobil: 61 28 70 63

Hele bestyrelsen kan kontaktes på enhedslisten-aarhus-vest@googlegroups.com