Om Enhedslisten Århus Nord

Enhedslisten Århus Nord dækker Århus N (8200), Trige (8380) plus Øgadekvarteret, Nørre Stenbro og Århus Ø (dvs. Århus C nord for Nørreport, Nørre Allé og Viborgvej).

Der er afdelingsmøder ca. en gang om måneden. Du kan finde tid og sted for de næste møder i kalenderen.

Kontaktoplysninger finder du her, og du kan se, hvem der sidder i den lokale bestyrelse her.

Find os på Facebook i gruppen Enhedslisten Århus Nord, en gruppe der henvender sig til afdelingens medlemmer.