Tilskud til Frontløberne og Ungdomskulturhuset, UKH og Institut for (X)

Frontløberne er en gammel kulturinstitution i Århus og en rugekasse for mange unge kreative
og kulturelle entreprenører. Med sin beliggenhed på Sydhavnen, er Frontløberne med til at
skabe liv i et ellers lidt skummelt område af Århus. Ungdomskulturhuset – UKH er en
kunstnerisk og kulturel platform for det helt unge og sprøde vækstlag, hvor unge har
mulighed for at prøve sig selv af i et inspirerende og trygt miljø.

Institut for (X) er et iværksættermiljø, som brander og giver kant til Århus Ø, og som også
huser unge iværksættere, der har brug for højt til loftet og en hjælpende hånd. Frontløberne,
Ungdomskulturhuset – UKH og Institut for (X) er alle 3 en vigtig ingrediens i den cocktail af
tilbud til unge kreative, som Århus kan bryste sig af at have, og som i den grad er med til at
sætte Århus på den nationale kulturelle dagsorden. Hele 27% af vores indbyggere er unge
mellem 18 og 29 år. Vi ved at de 3 ungemiljøer er med til at fastholde mange unge stærke
kræfter. Med over 300 events, over 1200 medlemmer og brugere og 10.480 kreative
kvadratmeter, er der basis for at vi går ind og giver et årligt tilskud, der kan udvikle og
videreføre deres mange kreative tilbud.

Der er et stort pres fra unge til at finde plads og
faciliteter til at skabe projekter og fællesskaber og det sidste års tid har gjort det endnu
tydeligere, at vi skal værne om de positive kulturelle fællesskaber vi har i byen.
Vi håber med dette forslag at vi nærmer os Aarhus kommunes kulturpolitik på unge området
og giver et tiltrængt løft til det unge kulturelle vækstlag .
Økonomi: 2 mio. kr