Barn på mark

Børn skal have adgang til natur i Aarhus

Børn har godt af at være ude i naturen. Det giver sunde og raske børn, der ikke så let bliver syge. Derfor er det enormt ærgerligt, at kommunens natur- og skovbørnehaver samt generelle naturtilbud i daginstitutionerne står til at blive underprioriteret i den nærmeste fremtid. Derfor vil en række partier, heriblandt Enhedslisten, have undersøgt mulighederne for at flere børn kan være ude i naturen i deres institutions-dagligdag.