Styrkelse af Voksenhandicapområdet med uddannelse og fuldtid

Voksenhandicapområdet er generelt under pres: Antallet af borgere, der tilknyttes området, er stigende og i mange kommuner betyder det færre midler pr. borger. Det giver sig udtryk i svingende kvalitet på området, som blandt andet resulterer i, at borgernes livsvilkår forringes, og at arbejdspladserne er under pres, idet der er stor udskiftning blandt medarbejderne.

Enhedslisten ønsker og arbejder for, at kommunerne løfter området med flere ressourcer, så budgetterne matcher det reelle behov, der er på området. Her skitseres to løsninger, som kan forbedre kvaliteten for borgerne på voksenhandicapområdet.

1. Løft uddannelsesniveauet via meritpædagoguddannelsen
Socialpædagogiske arbejdspladser bør have en klar overvægt af socialpædagoger, der kan
sikre kvalitet, faglighed og stabilitet for borgerne. Voksenhandicapområdet er præget af en
blandet medarbejdergruppe. Nogle er uddannet andre er uden relevant uddannelse eller ingen
uddannelse.

2. Tilbyd fuldtid til medarbejderne
Tilfredse medarbejdere giver en stabil arbejdsplads. Et af de store problemer på
voksenhandicapområdet, er, at der er stor udskiftning blandt personalet. Det giver altid rumlen
på en arbejdsplads, når der er udskiftning. Vi ved, at der er medarbejdere, der ønsker at gå op
i tid, idet de har en deltidsstilling. Vi foreslår derfor, at alle deltidsansatte får tilbud om at gå op i tid. På den måde kan man sikre sig, at ellers tilfredse medarbejdere ikke søger væk, fordi de kan få en fuldtidsstilling på en anden arbejdsplads.