Styrkelse af indsatsen fossilfri kommunal transport

Enhedslisten ønsker at den grønne omstilling i Aarhus sker hurtigst muligt, og at
Klimahandlingsplanens indsatsområder finansieres fuldt ud og implementeres, så hurtigt som
teknisk muligt.
Derfor har Enhedslisten stillet en række budgetforslag til at fremrykke eller finansieringen for budgetår 2022. Nogle af indsatsområderne skiller sig dog ud, da der indgår andre aktører i finansieringen eller implementeringen af de vigtigste leverancer.

I tråd med formålet med delprogrammet ”Klimavenlig Arbejdsplads” i Klimahandlingsplan
2021-2024 vil Enhedslisten med dette forslag pege på indsatsområdet Fossilfri kommunal
transport, KA-9 Elektrificering af bybusser, som et indsatsområde der bør styrkes og tilføres den nødvendige finansiering for budgetåret 2022.
Som en af indsatserne i Klimahandlingsplanen – delprogram ”Klimavenlig arbejdsplads” er der et indsatsområde kaldet KA-9: Elektrificering af bybusser. Der er afsat 0 kr. for hvert af de fire år til dette indsatsområde KA9, trods samlet ressource behovs vurdering 2021-2024 på 1 mio. kr.
Enhedslisten har i et andet budgetforslag allerede foreslået at der afsættes 1 mio. kr. i budget 2022 til KA-9.
Enhedslisten ønsker et samlet indkøb og hurtigst mulige udskiftning af busparken på 185 bybusser til elbusser.
Vi ønsker en hurtigere gennemførelse af elektrificeringen end der tilsyneladende er lagt op til i den etapeplan der findes for både indkøb af el-bybusser (30 om året) og udbygning af laderinfrastrukturen. Vi vil sikre os, at finansieringen af de næste etaperi udbygningen af laderinfrastrukturen kan understøtte et samlet indkøb af ny el-busser.

(Leverancerne i KA-9 er beskrevet som: I 2021 vil 33 ud af den samlede buspark på i alt 185 bybusser være udskiftet med elbusser. AarBus forventes herefter af udskifte i gennemsnit 30 busser årligt.
I 2020 bevilgede Byrådet de første 44 mio. kr. af i alt skønnet 98 mio. kr. til etablering af den samlede laderinfrastruktur. Første etape gennemføres herefter i 2021. I løbet af 2021 vil indstilling om finansiering af de næste etaper blive fremsendt til byrådet.)
Der kan perspektiveres til Aarhus målene: ”En bæredygtig by med gode by- og lokalmiljøer”,
samt ”En by, hvor alle er sunde og trives”.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer Aalborg kommune har foretaget et samlet indkøb af miljøvenlige el-busser. Det kan muligvis tjene som inspiration, og peger på at der ikke nødvendigvis vil være større udgifter ved at foretage et samlet indkøb, i stedet for den gradvise udskiftning, der lægges op til i Aarhus med indsats KA-9 i Indsatskataloget