Styrk klasselæreren

“Der går min klasselærer.”
sådan synger Steffen Brandt og med denne sang, er han måske inde og pege på noget vigtigt, nemlig hvor væsentlig læreren er for, at eleverne klarer sig. Læreres erfaring med elever med skolevægring er da også, at de kan få skoleglæden tilbage ved intensivt og stærkt samarbejde mellem skole og hjem. Det der i gamle dage var en klasselæreropgave. Det er det stadig i dag, men der er ikke længere de samme ressourcer til det.

Dette budgetforslaget er således et forsøg på at styrke klasselæreren ved, at der sættes
ressourcer af til, at der kan ansættes flere uddannede lærere, så klasselæreren igen kan få færre
undervisningslektioner og dermed mere tid til sikre elevernes trivsel.
Dette vil også styrke spor 1 i Den sociale bæredygtighedsplan, hvor særligt
fraværsproblematikken nævnes:
Fravær er oftest et symptom på en bagvedliggende udfordring hos barnet. De bagvedliggende
årsager til fravær kan deles op i tre overordnede kategorier: individuelle, familiemæssige
eller skolemæssige faktorer – og ofte optræder de tre faktorer samtidig. Der er i samarbejdet
en opmærksomhed på særlige risikogrupper, herunder evt. ulighed.

Elevfravær påvirker elevernes faglige niveau og har vidtrækkende konsekvenser ud over folkeskolen. Herunder større risiko for frafald i ungdomsuddannelsen, færre oplevelser af mestring, stress, social
isolation, spændinger og konflikter i familien. På længere sigt også en risiko for manglende
uddannelse, problemer med at få arbejde, økonomiske problemer, angst og depression.
Ligesom de mister den læring, socialisering og tilhørsforhold, der sker i fællesskabet i skolen
eller daginstitutionen.

Se kommunens Bæredygtighedsplan