Støtte til LivaRehab

Fælles budgetforslag af EL, S, og SF. 

Vold kommer til udtryk i mange former, herunder fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold.
Hertil kommer social kontrol. Vold kan ofte være en del af andre problemstillinger – det kan
være seksuelle overgreb i barndommen eller voksenlivet, skadevirkninger af salg eller bytte
af sex og et liv i udsathed. Mennesker, der har været eller er udsatte for traumer, herunder
særligt kvinder med børn, er en særligt sårbar gruppe, som forslagsstillerne ønsker at hjælpe
og støtte bedst muligt. Hjælp og rehabilitering kan være ganske afgørende i forhold til at
sikre, at man som borger kommer på fode, har mulighed for at tage ansvar for eget liv og
realisere egne evner og drømme.
Forslagsstillerne mener, at vi har et særligt ansvar for at sikre, at de tilbud, der aktivt
tilvælges af denne gruppe sårbare, også har finansiering til at levere kvalitet og kontinuitet.

Derfor ønsker vi at støtte LivaRehab, der siden 2018 har været VISO-leverandør for
Socialstyrelsen på delområdet vold i nære relationer. LivaRehab er landets eneste
godkendte leverandør på området. I Aarhus er der et stort behov for fast finansiering af det
vigtige arbejde, som LivaRehab udfører. Et fast kommunalt tilskud til LivaRehab vil være
med til at sikre, at man kan fastholde vigtige medarbejdere og en tryg, tillidsfuld og velkendt
ramme for borgere, der i særlig grad har behov for dette.

Konkrete input
– Partierne foreslår, at der i dialog med LivaRehab afsættes et passende, fast tilskud,
der kan skabe ro omkring det vigtige arbejde, der udføres til gavn for nogle af de
borgere, der har allerstørst behov.