Støtte til boligsocialt arbejde

Den grønne boligaftale fra maj 2020 https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og aftaletekster/groen-boligaftale-2020/  efterlader flere af de århusianske boligområder med et
problem, efterhånden som støtten fra Landsbyggefonden udløber. I den nye boligaftale, der
dækker 2021-26, er der sket en voldsom reduktion af tilskudsmidler fra fonden til boligsociale helhedsplaner. Der er i derfor i Århus en række boligsociale helhedsplaner, der udløber med forskellige udløbsdatoer. Det kan efterlade store boligområder med voksende sociale problemer, der vil være for dyrt på bare den mellemlange bane at ignorere.

Hellere forebygge end helbrede.
Landsbyggefondens ophør med støtte til videreførelse af de nuværende boligsociale
helhedsplaner i Århus skal derfor konsekvent analyseres og fremadrettet bør Århus
Kommune i budgettet afsætte de ekstra midler, som reduktionen af støtten fra Landsbyggefonden beløber sig til.