Kandidater til KV21

Enhedslisten Århus har valgt sine kandidater. Vi stiller op på partiliste med følgende top 6:

 1. Laura Bryhl

  “Jeg er 26 år og studerende på Idéhistorie ved Aarhus Universitet. Jeg mener, at Aarhus skal tage klimaansvar og gå forrest i en socialt retfærdig grøn omstilling af hele kommunen. De forurenende aktiviteter skal ned, og hele det sociale område skal have et løft. Klima og velfærd skal gå hånd i hånd!”
  Kontakt: laurabryhl@enhedslisten.dk


 2. Katrine Vinther Nielsen

  ” I Aarhus skal vi skabe gode liv for daginstitutionsbarnet, skolebarnet, unge, voksne, ældre, og udsatte. Der skal værnes om kernevelfærden, så medarbejderne har et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsbetingelser for at skabe gode liv for vores unge mennesker, så de får mod og håb for fremtiden. Så vore børn, ældre, handicappede og udsatte får et værdigt og trygt liv med tid til omsorg.”
  Kontakt: katrine.vinther1@gmail.com


 3. Thure Hastrup
  Claus Thure Hastrup

  ” Valget til november bliver et klima- og velfærdsvalg. Den overordnede ramme bliver klimapolitikken, da klimastrategi- og handlingsplan for Aarhus kommune vil berøre energiområdet, mobilitet og transport, industri og landbrug, byggeri og anlæg, kommunen som arbejdsplads, og det lokale engagement. På alle de områder skal vi fremlægge alternativer og inddrage aarhusianerne, og især de grønne bevægelser, i udformning af løsninger, strukturelt og individuelt.”
  Kontakt: thure.hastrup.el@gmail.com


 4. Solveig Munk
  Solveig Munk

  ” Som aktiv i kommunalpolitik gennem mange år, har jeg erfaret, at der er brug for at sige – begrundet og højlydt – nej til meget i byråd og i forligskredse. For Enhedslistens (ELs) løfter til vælgerne, partiprogrammer og vedtagelser skal overholdes. Byrådet skal fastholdes på egne beslutninger, planer og på at lytte til borgere.”
  Kontakt:128747@gmail.com


 5. Viggo Jonasen
  Viggo Jonasen

  77 år, 12 år i Århus byråd (VS, SF, Ehl). Bisidder i et par hundrede sociale ankesager. 20 år formand for Aarhus Kommunes Sociale Forbrugerråd. 28 år lektor ved socialrådgiveruddannelsen (social- og arbejdsmarkespolitik). Gift med Maj, far til Thor og Katrine. Skipper på 2 vikingeskibe.
  Kontakt: viggo.jonasen@aarhus.dk


 6. Peter Iversen
  Peter Iversen

  Det, jeg kan bidrage med, er først og fremmest min viden om boligpolitikken. Jeg ser med stor bekymring på den nuværende byudvikling, som efter min mening præges mere af hensyn til økonomi end med hensyn til byens sjæl. Højhuse og fortætning skal ikke ødelægge det centrale Århus.”
  Kontakt: peter-iversen@live.dk


   

Vejledende urafstemning om Enhedslistens spidskandidater til kommunevalget i Aarhus Kommune 2021.

I perioden den 1. til den 10. februar afholdtes urafstemning om Enhedslistens seks spidskandidat til kommunalvalget senere i år. Den endelige liste vedtages på et opstillingsmøde lørdag den 13. februar, hvor alle medlemmer af Enhedslisten i Aarhus kommune er inviterede. Nedenfor kan du se resultatet af urafstemningen og præsentationer af alle kandidaterne.

Kandidat Antal stemmer
Laura Bryhl 158
Katrine Vinter Nielsen 140
Claus Thure Hastrup 105
Solveig Munk 104
Viggo Jonasen 96
Peter Iversen 72
Rene Rafn 28
Doris-Clarisse Lukunku 22

Blanke stemmer: 22

Samlede afgivne stemmer: 337

Antal stemmeberettigede: 726

Stemmeprocent: 46,4%