Sorggrupper på alle skoler

Vi foreslår, at der sættes midler af til at etablere sorggrupper på alle skoler.
Midler, der er målrette denne indsats med særligt fokus på efteruddannelse og dannelse af et
fagligt lille team der er særligt gearede til at tage de samtaler og arbejde med sorg hos
børnene og de unge.
Det er ikke en opmærksomhed og faglig viden, der ligger som en del af en travl hverdag.
Vi anerkender, at lærerne yder det bedste de formår, når der opstår et behov hos en elev, men
derfra til at det er en fast forankret mulighed med særlig faglig viden der står klar til at tage
over, er noget der vil gavne de mange børn og unge, der hvert år rammes i deres familier, af
problematikker som skilsmisse, dødsfald, sygdom.
Dette tiltag vil være forebyggende og medvirke til at de sorgramte børn og unge har let
adgang – uanset familiens ressourcer – til hjælp og støtte.
Ved at etablere sorggrupper på vores skoler vil det være en hjælp til både lærerne og familierne.
Vi mener at alle børn skal have ret til at få støtte til at håndtere svære livsvilkår herunder sorgarbejde.
Vi kan ikke tage sorgen fra dem men vi kan sikre at de får hjælpen og her vil sorggrupper med et stærk team være en løsning, vi gerne ser.