Sikring af tilstrækkelige økonomiske midler til ældre med et handicap

Enhedslisten ønsker en genopretning af ældreområdet så der tilføres de økonomiske midler
der skal til for at varetage plejen af vores ældre med et handicap.
Der skal være en økonomi der sikre at de midler der er til hele ældreområdet balancere på alle områder.
Vi skal sikre en værdig og sikker pleje der tager udgangspunkt i den enkeltes behov og begrænsninger.
Vi foreslår at der afsættes midler som kan rette op på og fremtidssikre plejen af det stigende
antal ældre med Handicap, Også i vores kommune.