Sikring af økonomien til at drive Skovvang som special plejehjem for demente borgere

Vi har investeret i at bygge et rigtig godt sted , der tilgodeser de helt særlige behov mennesker, der er ramt af demens har for at kunne trives, under beskyttende og gode rammer.
Vi står med en udfordring der skal løses af et fast beløb der sikre at det nybyggede plejehjem kan fungere som tiltænkt fra 2022 og frem.
Vi oplever et stigende behov for at sikre gode pleje muligheder til svært demens ramte og deres pårørende.
Det er vigtigt at vi ved at afsætte midlerne sikre en fuld udnyttelse af Special plejehjemmet Skovvang.
Der er brug for en tilførsel på i alt 20.mio og dette beløb foreslår vi realiseret ved budget 2022.