Rådgivning vedr. racisme og diskrimination

Selv om politikere ved højtidelige lejligheder erklærer, at vi aldrig må glemme, hvad racisme, fremmedhad og diskrimination har ført til af undertrykkelse og folkemord, eksisterer den desværre stadig i bedste velgående. Statistikken over racistiske hadforbrydelser i Danmark er voksende.

Utøya viste hvad racisme og blindt fremmedhad kan medføre, og derfor er der brug for at yde hjælp og støtte til de som er udsat for racisme og diskrimination.

Enhedslisten foreslår derfor, at der afsættes 3 mil kr. til etablering af et uafhængigt kontor til
rådgivning af borgere, der har været udsat for racisme og diskrimination. Samt oplyse om
rettigheder og muligheder for juridisk og psykologisk bistand.