Oprettelse af et Klimaborgerting i Aarhus

Enhedslisten vil gerne sikre at borgerne i Aarhus har det stærkest mulige ejerskab til den
grønne omstilling mod et CO2-neutralt Aarhus. Derfor foreslår Enhedslisten, at der som et supplement til Klimahandlingsplanens indsats under overskriften ”Aarhus Omstiller” (s.36- 41) oprettes et Klimaborgerting Aarhus.

Klimaborgerting Aarhus skal følge konceptet fra det nationale klimaborgerting, ”Danmarks Borgerting på Klimaområdet”. Der findes en omfattende dokumentation af konceptet, anbefalingerne og evaluering af den første fase af det nationale Klimaborgerting. Alle relevante dokumenter kan hentes på Klima- Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget

Udfordringen Enhedslisten gerne vil løse, er, at sikre det størst mulige engagement fra borgerne i den grønne omstilling, at øge ejerskabet til den grønne udfordring ved at inddrage borgerne i at finde og prioritere løsninger på klimakrisen. En anden udfordring er at sikre gennemsigtighed og offentlig debat om implementeringen af klimahandlingsplanen.

Klimaborgerting Aarhus skal have til opgave at vurdere om Klimastrategien og
Klimahandlingsplanen 2021-2024 er i stand til at opnå målsætningerne for disse – CO2
neutralitet i 2030.
Enhedslisten forestiller sig at Klimaborgertinget etableres og holder sit første møde i 2022, og fungerer frem til afslutningen på Klimahandlingsplanen 2021-2024.

Klimaborgertinget skal have til opgave at give kvalificerede input og anbefalinger fra en tilnærmelsesvis repræsentativ del af den aarhusianske befolkning med henblik på at inddrage borgerne i klimapolitikken. De skal debattere borgernære dilemmaer og løsninger, der er forbundet med klimaudfordringerne i Aarhus. Klimaborgertinget skal være sparrings partner for Aarhus kommune og byrådet ift implementering af klimastrategi og klimahandlingsplan.

Enhedslisten vil foreslå, at Borgertinget kan serviceres af Klimacenter Aarhus
(Klimahandlingsplan: Aarhus Omstiller (A0-5), Indsatsområde: Mobilisering og adfærd).
Klimaborgertinget Aarhus bør have samme sammensætning som det nationale borgerting,
dvs. 99 borgere udvalgt ud fra enkle kriterier. Se Klima- Energi- og Forsyningsministeriets
hjemmeside: https://kefm.dk/klima-og-vejr/borgertinget-V