Oprettelse af døgnåbent herberg for kvinder

Vi ønsker med dette forslag at sætte særlig fokus på de kvinder der er ekstra sårbare i vores
by.
Der er brug for et sted hvor hjemløse kvinder har mulighed for at føle sig trygge og få hjælp i
vores by.
Ifølge den seneste opgørelse fra Vive (2019) udgør kvinder 23 % af vores hjemløse på
landsplan og en anden undersøgelse også fra Vive viser at særligt kvinderne har brug for
skærmende tilbud.
De blandede herberger og væresteder er ofte mandsdominerede, og miljøet kan føles utrygt
og presset for sårbare kvinder.
Mange af de hjemløse kvinder er ekstra sårbare, og de må finde sig i meget for at overleve.
Mange af dem har været udsat for overgreb tidligt i livet og på gaderne fortsætter
problemerne ofte.
Der er rigtig mange udfordringer ved at være hjemløs og vi vil med dette forslag sætte fokus
på kvinderne.
Et forsøg i København har vist et stort behov for den slags tilbud. (Cafe Klare på Vesterbro)
Det kunne tænkes ind som et offentligt /privat finansieret forslag.(OPS.)