Opretholdelse af pladser på daghøjskolerne

Enhedslisten forslår, at der afsættes penge i budgettet til at opretholde det antal pladser på
daghøjskolerne, der forsvinder som følge af det seneste udbud på beskæftigelsesområdet om ungeindsatsen.
Forslaget skal være med til at understøtte, at der fortsat er den nødvendige bredde i de tilbud,
der kan anvises til.
Først og fremmest skal forslaget dermed sikre, at der stadig er et tilbud til de sårbare unge, der ikke har ressourcerne til at gå direkte ind i et praktikforløb.
Derudover skal forslaget være med til at sikre daghøjskolernes overlevelse, da de er et stort kulturelt aktiv samtidig med, at de løfter en samfundsopgave ved at forberede unge til nogle af de jobs, der er mangel på ansøgere til.
Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer:
Der undersøges, hvor mange pladser er forsvundet som følge af seneste udbud
Der undersøges, hvor mange ressourcer, der skal til for at opretholde de forsvundne pladser.