Opgradering af fysiske rammer på krisecenter

Vi ønsker med udgangspunkt i eksisterende behov for at opgradere Krisecenterets fysiske rammer, at der sættes midler af til at optimere den allerede påbegyndte renovering.
Det er med udgangspunkt i ønsket om at styrke stedets indeklima, og fysiske fremtoning der
haster for at de kvinder og mange børn der benytter stedet kan fået bedre ophold. Det er
fysiske rammer der lader meget tilbage, og det fremstår nedslidt og der er konstateret skimmel.
Vi skal kunne tilbyde gode og sunde rammer når krisen i ens liv betinger at man tager ophold
alene eller som oftest sammen med sine børn.

Vi står med en udfordring i et øget tilbud af private pladser fra nyetablerede private
krisecentre. Det er en dyrere løsning for kommunen, og vi bør kunne matche de privates
tilbud om et godt ophold for kvinder der er i livskrise.