Om afdelingen

Vi er en afdeling med over 600 medlemmer. Medlemmerne er aktive i mange forskellige fora, primært afdelingsmøder, emnegrupper og lokalgrupper.

Mød op til et afdelingsmøde eller skriv til en emne- eller lokalgruppe, hvis du vil være med.

Vi holder afdelingsmøde hver 14. dag. Det foregår for det meste tirsdage i lige uger kl. 19-21.30 i vores lokaler i Mindegade 10, 8000 Århus C. Tjek altid kalenderen her på siden, hvor du kan finde information om emner m.m. Hvis du har forslag til dagsorden, kan du kontakte bestyrelsen her.

Afdelingsmødet fungerer som bindeled mellem medlemmer og er stedet, hvor vi diskuterer afgørende spørgsmål og udvikler organisationen politisk.

I gennemsnit møder 15-30 medlemmer op, men det er langt fra de samme, der kommer hver gang. Afdelingsmødet er det ideelle sted at lære andre medlemmer at kende og stifte bekendtskab med Enhedslistens politiske grundlag. Der er altid lagt op til spændende diskussioner.

 

Afdelingens konto: 8401-1080847

Afdelingens CVR-nr: 36366796

It-ansvarlig: Steffen Jensen – tlf. 21448136 – steffenjensenehl@gmail.com

Webmaster: Mikkel Birk Jespersen – tlf. 40465752 – mikkelbirkjespersen@gmail.com