Naturhandlingsplan

Enhedslisten ønsker, at Aarhus Kommunes klimahandlingsplan suppleres med en
naturhandlingsplan for at styrke biodiversiteten både på land og i vand i Aarhus Kommune.

Klimaindsatsen i Aarhus kommune bør have større fokus på natur og biodiversitet end hidtil, og klimahandlingsplanen og klimastrategien bør suppleres med tiltag til fordel for biodiversitet og natur. Både for at bevare og styrke vild natur, værne om biodiversitet og af rekreative hensyn for borgerne.

Enhedslisten mener, at en vigtig del af at finde løsninger på klimakrisen også omfatter både at
værne om og styrke biodiversiteten, der lige nu er truet.

Forslaget understøtter også kommuneplanens ambition: ”For at bevare og forbedre Aarhus’
mangfoldige natur – ofte betegnet som biodiversitet – er der brug for bedre vilkår”

Handlingsplanen kan inkorporere målsætningerne i Naturkvalitetsplanen 2013-2030.
Planen skal indeholde blandt andet genopretning af biodiversitet i Aarhus Bugt, Bæredygtig
skovrejsning, biodiversitet og byplanlægning, vandløb, vild natur på offentlige arealer.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer:
Der foretages en kortlægning af, hvor kommunen har direkte og indirekte indflydelse på
biodiversiteten i Aarhus Kommunen på land og i vand.
Ud fra de områder, kommunen har indflydelse på, udarbejdes en handlingsplan for bevaring,
genopretning og styrkelse af biodiversiteten på de pågældende områder.
Ud-områderne foretages en vurdering af, hvilke bevægelser, organisationer og eksperter, der
er relevante at inddrage i arbejdet