Mætte børn trives bedre

Fællesbudgetforslag af EL, SF og RV

Mange børn får ikke spist deres lunkne madpakke i løbet af dagen. Sund og varieret kost i maven er det
bedste udgangspunkt for at trives og for at kunne lære nyt. Det giver energi til både at lære og lege.
Derfor vil vi i SF, Radikale Venstre og Enhedslisten foreslå, at der etableres forældrebetalte madordninger på de aarhusianske folkeskoler.
Madvaner grundlægges i barndommen, og har livslang indflydelse på sundheden. Den sociale ulighed er
også ofte ganske tydelig i madpakken og giver børn på tværs af sociale skel meget ulige chancer for at
klare sig godt. At spise mad sammen giver fællesskab og gør børn madmodige. Derfor har byrådet afsat
60 mio. kr. til at etablere 16 produktionskøkkener. Hensigten er at kunne tilbyde forældrebetalte måltider til alle skoler, dagtilbud og klubber i Aarhus. I forvejen findes produktionskøkkener på 6 skoler. Med produktionskøkkener i folkeskolerne bliver det også meget nemmere at opnå målsætningerne om mere økologi, mindre madspild og mindre klimaaftryk og mindre affald alt i alt. Samtidig frigiver gode
madordninger tid i børnefamilierne.

Men opgaven med at skabe gode måltider til børn og unge kræver mere end produktionskøkkener. Derfor ønsker SF, Enhedslisten og Radikale Venstre at der reserveres midler i budgettet til at organisere
madordninger på skolerne, og at der laves en plan for opstart af madordningerne. Vi foreslå at Børn og
Unge belyser en plan for opstart af de køkkener der etableres. Vi beder om at der til budgetforhandlingerne belyses en model for indfasning af et driftstilskud til produktionskøkkener samt til opstart af madordningerne. Herunder skal der tages højde for:
– At gode kostordninger ikke kommer til at betyde, at der trækkes penge ud af
undervisningen og tiden sammen med børnene.
– Hvordan eleverne kan inddrages i madlavningen i højere grad end tilfældet er i dag. Der
er nemlig massere af læring i at bidrage til at lave måltiderne.
– Hvordan der kan arbejdes med at klima og bæredygtighed går hånd i hånd med
madtilbuddet, fx. ved at råvarerne produceres i egen køkkenhave eller ved at transporten
fra køkkenet ud til andre dagtilbud, skoler og klubber foregår på en elcykel osv.
– Hvordan der kan indsamles erfaringer fra de skoler, hvor der allerede er veletablerede
fælles måltider.
– Belyse modeller for at give tilskud til børn fra familier med lav indkomst med inspiration
fra de løsninger der er valgt i Københavns Kommune
– Samarbejde med daginstitutioner, sfo og klub i skolens område, så for eksempel
madordninger til daginstitutionerne kan laves i skolens køkken, såfremt det ikke laves i
institutionen selv.