Lommevejleder til at foretage bæredygtige valg i Aarhus

Her handler/oplever og færdes du bæredygtigt i vores by. Med lignende lommefolder, som
inspiration udarbejdet af GOGreen Danmark ønsker vi en lignende udformet til vores
besøgende og indbyggere, som en lommeguide til at foretage de valg der gør en forskel for
klimaet og som inspiration til at færdes rundt i byen og opleve de steder hvor der er særlig opmærksomhed på det bæredygtige.

Alles valg gør en forskel frem mod at blive en klimaneutral by.