Løft af 10. klasse i Aarhus Kommune

Fællesbudgetforslag af EL, SF og V.

Et kvalitativt løft af kommunal 10. klasse i Aarhus Kommune
De unge i Aarhus fortjener et attraktivt kommunalt 10. klasse‐tilbud med de unge i centrum. Vi ønsker et
samlet 10. klasses‐tilbud, for de kommunale tiende klasser som ikke ligger i EUD eller ESAA. Tilbuddet skal tage udgangspunkt i de unges behov og skabe de helt rigtige rammer, hvor de unge kan uddannes og udvikles i fællesskab og i et inspirerende ungemiljø. Færre og færre unge vælger 10. klasse og derfor afsatte byrådet sidste år midler til et attraktivt læringsmiljø, der kan rumme de forskelligheder som eleverne kommer med fra hele byen.
– Vi foreslår, at 10. klasse, udover EUD og ESAA, samles i ét profileret tilbud til de unge med de rette
fysiske rammer og en fælles faglig ledelse af 10. klasse, for at styrke den pædagogiske ledelse af et
samlet 10 klasse‐tilbud i Aarhus.
– Vi foreslår, at der skabes et tidssvarende undervisningsmiljø indrettet til undervisning i 10. klasse
og med attraktive udearealer, hvor de unge sammen kan udfolde deres potentiale.
– Vi foreslår, at der etableres et nyskabende fritidspædagogisk tilbud i tilknytning til 10. klasse‐
tilbuddet.
Ungemiljøet i 10. klasse er afgørende for, om vi lykkes med at skabe et kommunalt 10. klasse‐tilbud som
appellerer til de unge og som de har lyst til at være en del af. Det skal være et ungemiljø der gør, at de unge også har lyst til at være en del af 10. klasse efter skole.
Vi foreslår derfor, at der skabes en samlet indsats om eleverne i 10. klasse med fokus på elevernes behov i stedet for kassetænkning. Et tæt samarbejde om 10. klasse er vigtigt for at hjælpe de unge i 10 klasse som er udfordrede på trivsel og motivation til skole. De unge skal have den rigtige hjælp og støtte ‐ også når den ligger udover det der almindeligvis følger med i et 10. klasse‐tilbud.
Stillet af Lone Norlander Smith (Enhedslisten), Hans Skou (Venstre), Louise Louring (Venstre), Thomas
Medom (SF), Jan Ravn Christensen (SF), Liv Gro Jensen (SF) og Mette Bjerre (SF, ordfører på forslaget