Kortere skoledage med to lærere og en god SFO

I Coronaskolen erfarede lærere, pædagoger og forældre, at der var en stor gevinst ved kortere
skoledage og muligheden for at være to lærere og dele klasserne i mindre hold. Dette, mener
vi i Enhedslisten, skal styrkes endnu mere og være en reel mulighed:
I kølvandet på en lang periode med corona-restriktioner og skolelukninger har skolerne
nemlig fået en række udvidede frihedsgrader, som de kan bruge til at hæve fagligheden og
trivslen. Blandt andet kan skolerne forkorte skoledagen – så længe kommunerne sikrer sig, at
eleverne kan komme i SFO eller fritidstilbud i de timer, hvor skoledagen afkortes.
Det vil ikke være acceptabelt, hvis en omlægning af undervisningen betyder, at der sker en
forringelse i SFO’erne, derfor er det vigtigt, at der både er råd til en god SFO og kortere
skoledage.

Vi foreslår derfor:
Flere ressourcer til SFO og indskolingen, så der er reel mulighed for at konvertere alle
understøttende undervisningslektioner til tolærer-timer uden, at det skal gå ud over SFO’ens
fritidspædagogik