Støtte til politiske aktiviteter

Enhedslisten Århus har en mindre pulje til støtte til politiske aktiviteter (herunder kampagner, events eller andre aktiviteter med et politisk formål).

Enhedslisten Århus prioriterer:

  • Aktiviteter som organisationer/bevægelser i Århus arrangerer.
  • Aktiviteter der er nært forbundet med det politiske arbejde i Århus.
  • Kollektive initiativer frem for enkelte personers aktiviteter.

I kan søge ved at sende en skriftlig ansøgning til bestyrelsen: ehlaarhus@googlegroups.com

Ansøgningen skal indeholde:

  • Beskrivelse af arrangement, formål, periode for afvikling og et budget for arrangementet.
  • Information om der er ansøgt midler fra andre steder.
  • Tydelig afsender med e-mail adresse.
  • Konto hvortil pengene skal overføres.

Aktiviteten skal have en afgrænset periode. Ansøgningen skal indsendes inden aktiviteten er afholdt.

Juni 2017